Skaidrās naudas izņemšana ar kartei piesaistītu maksājuma instrumentu
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Pusgads
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
Latvija/Eiro zona, izņemot Latviju/Ārpus eiro zonas
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads un pusgads
Valūtu dalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Gads[Filtrēt]
Pusgads[Filtrēt]
Datu lauki
[Sakļaut]Gads(Augoši)[Filtrēt]
-
Pusgads(Augoši)
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
Latvija/Eiro zona, izņemot Latviju/Ārpus eiro zonas(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2022
[Izvērst]2023
[Sakļaut]1. pusgads
[Sakļaut]2. pusgads
Eiro
Pārējās valūtās
Eiro
Pārējās valūtās
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
[Sakļaut]Skaidrās naudas izņemšana ar kartēm ar debeta funkciju (kopā)
13 623 2 143 875 25 3 608 14 299 2 270 724 22 3 280 13 657 2 160 078
 
Latvija
12 280 1 870 454 12 897 1 983 732 12 363 1 899 940
Eiro zona, izņemot Latviju
1 259 261 870 1 240 1 312 274 761 1 198 246 751
Ārpus eiro zonas
85 11 551 25 3 369 90 12 230 22 3 280 96 13 388
[Sakļaut]Skaidrās naudas izņemšana ar kartēm ar kredīta funkciju (kopā)
624 92 149 30 5 981 684 101 834 26 4 661 719 106 796
 
Latvija
488 65 349 1 298 461 61 935 0 75 467 61 680
Eiro zona, izņemot Latviju
122 23 987 0 31 202 36 400 0 58 210 37 917
Ārpus eiro zonas
14 2 813 28 5 652 20 3 499 25 4 527 42 7 200

Datu avots:

no 2023. gada: pārskats “Statistisko datu par klientu maksājumiem pusgada pārskats” un “Statistisko datu par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā, pusgada pārskats”, kas tiek vākts saskaņā ar Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumiem Nr. 208 “Statistisko datu par klientu maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi”;

no 2022. gada:  pārskats “Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem” un “Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā”, kas tiek vākts saskaņā ar Latvijas Bankas 2021. gada 11. jūnija noteikumiem Nr. 195 “Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanas noteikumi”.

Piezīmes:

1. Datus sniedz 9 Latvijā reģistrētas kredītiestādes, četras citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles, kuras reģistrētas Latvijā, piecas elektroniskās naudas iestādes, piecas maksājumu iestādes, trīs citā valstī licencētas maksājumu iestādes filiāles, divas krājaizdevu sabiedrības, Latvijas Banka un Valsts Kase.

2. Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai informācija ir konfidenciāla.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)