Kartei piesaistītie maksājumi
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Pusgads
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads un pusgads
Ģeogrāfiskais dalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Gads[Filtrēt]
Pusgads[Filtrēt]
Datu lauki
[Sakļaut]Gads(Augoši)[Filtrēt]
-
Pusgads(Augoši)
Ģeogrāfiskais dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2022
[Izvērst]2023
[Sakļaut]1. pusgads
[Sakļaut]2. pusgads
Latvija
Eiro zona, izņemot Latviju
Ārpus eiro zonas
Latvija
Eiro zona, izņemot Latviju
Ārpus eiro zonas
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Izmantojot EFTPOS
133 072 2 264 496 23 698 454 023 21 846 405 171 130 889 2 229 041 36 049 668 125 37 683 697 574 208 505 3 562 495
- t.sk. bezkontakta maksājumi
100 248 1 414 165 18 993 300 161 17 282 238 741 99 906 1 435 497 29 820 467 679 30 508 444 015 172 529 2 555 897
- no tiem: NFC maksājumi
4 866 61 276 546 11 042 509 8 254 5 695 70 968 2 627 42 768 2 825 40 749 14 036 196 340
Izmantojot mobilo maksājumu risinājumu, bankomātus un citā veidā
8 015 193 232 16 961 571 125 5 101 198 968 5 459 114 811 20 777 695 425 5 260 234 002 32 482 1 088 457

Datu avots:

no 2023. gada: pārskats “Statistisko datu par klientu maksājumiem pusgada pārskats” un “Statistisko datu par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā, pusgada pārskats”, kas tiek vākts saskaņā ar Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumiem Nr. 208 “Statistisko datu par klientu maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi”;

no 2022. gada:  pārskats “Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem” un “Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā”, kas tiek vākts saskaņā ar Latvijas Bankas 2021. gada 11. jūnija noteikumiem Nr. 195 “Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanas noteikumi”.

Piezīmes:

1. Datus sniedz 9 Latvijā reģistrētas kredītiestādes, četras citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles, kuras reģistrētas Latvijā, piecas elektroniskās naudas iestādes, piecas maksājumu iestādes, trīs citā valstī licencētas maksājumu iestādes filiāles, divas krājaizdevu sabiedrības, Latvijas Banka un Valsts Kase.

2. Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai informācija ir konfidenciāla.

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)