03 TI mēneša datu tabulas (darījumi)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2017
02 / 2017
03 / 2017
04 / 2017
05 / 2017
06 / 2017
07 / 2017
08 / 2017
09 / 2017
10 / 2017
11 / 2017
12 / 2017
01 / 2018
02 / 2018
03 / 2018
04 / 2018
05 / 2018
06 / 2018
07 / 2018
08 / 2018
09 / 2018
N 30040   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS ĀRVALSTĪS
37 39 37 20 21 26- 1 2 5- 22- 21- 18 9 13 9 8 9 5 5 12- 6
N 30080      Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
16 16 17 11 11 11 4 5 5 4 4 5- 1 10- 1- 3- 2- 3 3 10- 13
N 30260      Reinvestētā peļņa
0 2 0- 1 0 5 8 10 13 0 1 3 4- 3 4 2 2- 2 1 1 3
N 30400      Parāda instrumenti
20 20 20 10 10 10- 13- 13- 13- 26- 26- 26 6 6 6 10 10 10 1 0 4
N 30540   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS LATVIJĀ
118 35 3- 18 62 97 50 22 314- 4- 26 0 62 67- 24 8 19- 5 77 54 154
N 30580      Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
45 15 0 26 30 39 45 16 295 155 156 225 26 29 30- 167- 161- 183- 2 65- 5
N 30800      Reinvestētā peļņa
65 13- 5- 89- 14- 4 68 68 81 16- 6 13 17 19- 73- 6- 2- 3- 10 20 25
N 30940      Parāda instrumenti
7 7 7 45 45 62- 62- 62- 62- 175- 177- 239 19 19 19 181 181 181 90- 32 133

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)