01 Latvijas Bankas monetārie rādītāji
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2019
02 / 2019
03 / 2019
04 / 2019
05 / 2019
06 / 2019
07 / 2019
08 / 2019
09 / 2019
10 / 2019
11 / 2019
12 / 2019
01 / 2020
02 / 2020
03 / 2020
04 / 2020
05 / 2020
06 / 2020
07 / 2020
08 / 2020
09 / 2020
10 / 2020
11 / 2020
12 / 2020
01 / 2021
02 / 2021
03 / 2021
04 / 2021
05 / 2021
06 / 2021
07 / 2021
08 / 2021
09 / 2021
10 / 2021
11 / 2021
12 / 2021
01 / 2022
02 / 2022
03 / 2022
04 / 2022
05 / 2022
06 / 2022
07 / 2022
08 / 2022
09 / 2022
10 / 2022
11 / 2022
12 / 2022
01 / 2023
02 / 2023
03 / 2023
04 / 2023
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē
9 041.1 9 034.7 8 817.2 8 943.6 8 740.5 8 966.5 9 221.7 9 262.2 9 491.6 9 727.5 9 695.8 10 418.5 10 260.9 10 174.9 10 151.3 10 024.3 10 085.3 9 956.5 9 502.6 9 548.6 9 808.4 10 062.5 10 355.7 11 302.4 10 560.4 10 810.5 11 126.9 10 993.9 11 006.4 11 463.2 11 190.5 11 072.7 10 910.8 10 820.6 10 918.7 12 066.4 11 172.3 11 325.4 11 577.3 11 366.4 11 286.1 11 362.4 11 295.4 11 259.8 11 621.4 10 548.1 10 458.2 10 994.8 10 402.4 10 373.8 10 495.5 10 834.0
Skaidrā nauda apgrozībā
4 435.7 4 443.5 4 462.5 4 510.7 4 519.0 4 549.1 4 588.7 4 591.5 4 600.1 4 622.4 4 645.9 4 746.3 4 676.7 4 661.3 4 789.6 4 859.0 4 927.8 4 968.6 5 018.4 5 038.2 5 048.0 5 076.7 5 113.3 5 222.4 5 197.7 5 224.5 5 272.1 5 298.9 5 352.4 5 395.5 5 454.1 5 460.9 5 480.2 5 511.3 5 533.0 5 622.9 5 605.0 5 634.8 5 730.5 5 778.2 5 802.1 5 834.3 5 828.7 5 740.1 5 704.5 5 694.0 5 676.8 5 726.3 5 623.9 5 609.4 5 621.2 5 646.5
Kredītiestāžu tekošie konti
4 605.4 4 591.2 4 354.7 4 432.9 4 221.5 4 417.4 4 633.0 4 670.7 4 891.5 5 105.1 5 049.9 5 672.2 5 584.2 5 513.6 5 361.7 5 165.3 5 157.5 4 987.9 4 484.2 4 510.4 4 760.4 4 985.8 5 242.4 6 080.0 5 362.7 5 586.0 5 854.8 5 695.0 5 654.0 6 067.7 5 736.4 5 611.8 5 430.6 5 309.3 5 385.7 6 443.5 5 567.3 5 690.6 5 846.8 5 588.2 5 484.0 5 528.1 5 466.7 5 519.7 504.1 372.4 413.0 395.2 353.5 339.8 274.4 262.4
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 412.8 4 481.7 4 368.4 4 873.3 4 425.0 4 424.6 4 599.9 4 925.1
Kredīti
4 401.5 4 396.5 4 408.0 4 429.1 4 454.9 4 313.9 4 357.8 4 241.6 4 250.1 4 314.7 4 314.4 4 369.7 4 298.5 4 288.8 4 326.5 4 509.6 4 717.3 6 058.3 6 208.2 6 255.5 6 385.3 6 410.0 6 484.2 6 489.6 6 337.2 6 535.3 6 738.0 6 984.6 7 005.3 7 246.5 7 193.7 7 190.8 7 428.3 7 388.1 7 477.2 6 885.1 6 979.5 7 017.6 7 167.2 7 254.6 7 298.5 7 227.0 7 256.8 7 227.7 7 144.7 7 121.9 7 103.4 7 119.0 7 034.8 7 144.3 7 109.7 6 837.0
Eiro zonas MFI
221.6 233.1 239.2 241.4 276.0 267.5 276.4 294.8 274.5 295.1 306.6 307.2 314.2 323.6 319.6 327.0 342.1 1 511.2 1 474.1 1 471.7 1 555.2 1 553.5 1 549.0 1 520.8 1 520.0 1 553.5 1 518.8 1 540.7 1 480.7 1 531.0 1 519.8 1 499.1 1 518.6 1 471.2 1 486.3 781.9 790.3 794.9 807.1 803.8 802.5 751.0 771.4 769.0 787.3 754.0 705.9 707.0 604.6 625.0 563.7 567.7
Eiro zonas valdības sektoram
2 315.9 2 302.0 2 309.7 2 337.4 2 367.3 2 235.1 2 270.0 2 146.0 2 177.6 2 219.1 2 223.5 2 269.8 2 257.5 2 261.1 2 308.6 2 493.7 2 686.1 2 861.7 4 379.6 4 426.9 4 458.0 4 480.9 4 552.6 4 562.3 4 397.5 4 542.8 4 748.0 4 965.2 5 012.9 5 018.5 4 965.8 4 968.3 5 088.6 5 094.9 5 143.3 5 154.9 5 259.2 5 309.2 5 445.2 5 533.3 5 590.7 5 583.5 5 587.1 5 563.8 5 522.8 5 537.7 5 561.3 5 583.3 5 590.8 5 662.3 5 664.6 5 393.2
Citiem eiro zonas rezidentiem
1 864.0 1 861.4 1 859.1 1 850.3 1 811.6 1 811.3 1 811.4 1 800.8 1 798.0 1 800.5 1 784.3 1 792.7 1 726.8 1 704.1 1 698.3 1 688.9 1 689.1 1 685.4 354.5 356.9 372.1 375.6 382.6 406.5 419.7 439.0 471.2 478.7 511.7 697.0 708.1 723.4 821.1 822.0 847.6 948.3 930.0 913.5 914.9 917.5 905.3 892.5 898.3 894.9 834.6 830.2 836.2 828.7 839.4 857.0 881.4 876.1
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas
8 774.3 8 810.8 8 840.6 8 857.8 8 833.7 8 827.7 8 975.6 9 002.5 9 041.2 8 976.0 9 031.8 8 892.3 9 133.2 9 154.2 9 269.0 9 542.5 9 600.8 9 781.7 9 868.6 10 045.7 10 247.0 10 379.6 10 469.7 10 653.7 10 899.2 10 915.4 11 166.4 11 145.7 11 173.1 11 359.6 11 452.0 11 903.0 11 872.8 11 972.1 12 062.2 12 117.5 12 196.6 12 300.6 12 401.6 12 666.1 12 585.8 12 636.2 12 767.1 12 731.8 12 676.0 12 268.7 12 290.5 12 323.0 12 554.0 12 498.2 12 458.8 12 438.5
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas
241.2 305.6 756.8 1 508.2 1 567.0 1 713.5 1 714.2 1 922.8 2 029.2 1 993.8 1 985.3 1 949.6 2 101.7 2 129.3 2 050.9 2 093.3 2 095.5 2 130.0 2 238.5 2 265.1 2 327.9 2 392.3 1 915.6 1 602.7 1 484.9 926.6 728.3 700.2 710.9 728.8 719.3 720.1 735.3 748.7 747.8 746.3 756.0 772.5 771.8 795.5 773.0 787.5 649.8 327.3 31.2 44.9 176.3 206.4 193.1 312.5 447.3 455.6

Kontakti

Vilnis Purviņš tālr.: 6702 2413 (konsultācijas par datiem).

Apraksts

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda Speciālo datu izplatīšanas standartu.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Datu publicēšanas kalendārs

Latvijas Bankas monetāro rādītāju publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. eiro)