02 MFI izsniegtie kredīti un prasības pret MFI (izņemot centrālo banku; sākot ar datiem par 2014. gada decembri)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Kredīti apakšsektoru un mērķa dalījumā
Rezidences dalījums
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Valūtu dalījums
Valūtu grupu dalījums
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Termiņdalījums
Kredīti sektoru dalījumā
[Filtrēts]
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
[Sakļaut]Termiņa veids(Augoši)[Filtrēt]
-
-
Termiņš(Augoši)
Kredīti sektoru dalījumā(Augoši)[Filtrēts]
07 / 2020
08 / 2020
09 / 2020
10 / 2020
11 / 2020
12 / 2020
01 / 2021
02 / 2021
03 / 2021
04 / 2021
05 / 2021
06 / 2021
07 / 2021
08 / 2021
[Sakļaut]Pieprasījuma (kopā)
2 177.9 2 171.8 2 108.6 2 095.2 2 028.3 1 878.5 2 696.5 2 558.6 2 586.1 2 529.1 2 548.9 2 652.3 2 689.6 2 723.1
 
[Sakļaut] (kopā)
2 177.9 2 171.8 2 108.6 2 095.2 2 028.3 1 878.5 2 696.5 2 558.6 2 586.1 2 529.1 2 548.9 2 652.3 2 689.6 2 723.1
 
Vietējām valdībām
4.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem
0.5 0.8 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem
1.2 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
926.0 937.3 908.2 898.3 890.6 868.8 1 607.4 1 588.8 1 587.0 1 592.3 1 610.3 1 643.5 1 650.1 1 663.7
Nefinanšu sabiedrībām
1 044.6 1 038.3 1 006.2 1 004.7 948.9 830.5 911.8 796.6 829.5 767.8 771.0 842.5 874.4 895.6
Mājsaimniecībām (i)
201.1 195.3 194.2 192.1 188.7 177.6 176.7 173.2 169.6 169.0 167.6 166.3 165.1 163.8
[Sakļaut]Ar sākotnējo termiņu (kopā)
10 491.7 10 566.4 10 624.4 10 599.7 10 657.8 10 475.5 10 414.1 10 551.8 10 676.8 10 653.2 10 619.8 10 496.2 10 593.9 10 663.8
 
[Sakļaut]Līdz 1 gadam (kopā)
425.7 477.3 520.7 511.8 527.8 427.3 306.1 332.9 368.3 359.9 335.2 233.4 211.8 190.4
 
Vietējām valdībām
0.0 4.6 0.0
Apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
18.1 18.1 57.8 38.7 59.5 69.5 74.8 80.1 95.3 104.0 101.0 100.0 98.1 59.5
Nefinanšu sabiedrībām
399.4 446.6 455.0 465.2 461.2 350.6 224.4 247.3 267.2 250.1 227.4 126.3 106.5 123.2
Mājsaimniecībām (i)
8.2 8.0 7.9 7.9 7.1 7.2 6.9 5.5 5.8 5.8 6.8 7.1 7.2 7.7
[Sakļaut]1-2 gadi (kopā)
493.3 489.2 466.5 459.3 486.0 441.5 439.1 440.5 444.4 412.8 425.3 443.9 451.0 510.6
 
Vietējām valdībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
121.4 121.0 121.0 120.0 130.0 99.9 96.1 96.1 81.1 91.0 116.0 101.0 106.0 170.6
Nefinanšu sabiedrībām
340.4 336.7 314.1 308.1 325.2 312.5 317.8 321.0 341.0 299.7 286.9 320.3 322.5 318.1
Mājsaimniecībām (i)
31.5 31.5 31.4 31.2 30.8 29.1 25.2 23.4 22.3 22.1 22.4 22.6 22.5 21.9
[Sakļaut]2-5 gadi (kopā)
2 256.9 2 255.3 2 298.3 2 330.6 2 323.5 2 332.1 2 462.2 2 498.4 2 558.6 2 581.8 2 560.2 2 493.8 2 530.0 2 545.1
 
Vietējām valdībām
1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.4 0.4 0.4 0.3
Apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
217.1 224.7 225.8 226.4 212.1 220.7 209.4 212.1 212.2 212.1 189.4 212.9 213.3 199.6
Nefinanšu sabiedrībām
1 745.6 1 736.5 1 777.1 1 811.0 1 821.0 1 826.8 1 972.6 2 011.6 2 077.6 2 102.0 2 107.9 2 020.0 2 055.2 2 082.2
Mājsaimniecībām (i)
293.1 293.0 294.3 292.2 289.4 283.6 279.3 273.8 267.9 266.9 262.5 260.5 261.1 263.0
[Sakļaut]ilgāk par 5 gadiem (kopā)
7 315.8 7 344.6 7 338.9 7 298.0 7 320.5 7 274.6 7 206.7 7 280.0 7 305.5 7 298.7 7 299.1 7 325.1 7 401.1 7 417.7
 
Vietējām valdībām
105.4 104.3 104.3 104.1 103.0 103.5 103.2 138.1 138.2 138.0 137.1 137.0 136.9 135.3
Apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
141.7 147.2 142.5 140.7 141.5 135.7 129.4 141.1 140.0 142.3 144.4 142.8 138.6 138.7
Nefinanšu sabiedrībām
2 439.3 2 455.6 2 439.1 2 388.2 2 403.2 2 353.7 2 293.1 2 323.3 2 330.0 2 307.0 2 289.9 2 293.4 2 240.4 2 232.9
Mājsaimniecībām (i)
4 629.4 4 637.5 4 653.0 4 665.0 4 672.8 4 681.7 4 681.0 4 677.5 4 697.3 4 711.4 4 727.7 4 751.9 4 885.2 4 910.8
[Sakļaut]Reversie repo darījumi (kopā)
6.5 1.5 1.4 1.2 2.6 1.1 1.1 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5
 
[Sakļaut] (kopā)
6.5 1.5 1.4 1.2 2.6 1.1 1.1 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5
 
Citām finanšu iestādēm (i)
1.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Nefinanšu sabiedrībām
6.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8
Mājsaimniecībām (i)
0.5 0.5 0.4 0.4 0.8 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Sektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".
6) Sektorā "Mājsaimniecības" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.14 "Mājsaimniecības" un S.15 "Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)