02 MFI izsniegtie kredīti un prasības pret MFI (izņemot centrālo banku; sākot ar datiem par 2014. gada decembri)

Kopsavilkumā iekļautie dati satur kredītiestāžu datus individuālā līmenī, neiekļaujot kredītiestāžu ārvalstu filiāļu datus, atšķirībā no Latvijas Bankas tīmekļa vietnes sadaļā “Uzraudzības statistika” publicētajiem datiem, kas ietver kredītiestāžu datus to prudenciālās konsolidācijas grupām.

 

 

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Kredīti apakšsektoru un mērķa dalījumā
Rezidences dalījums
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Valūtu dalījums
Valūtu grupu dalījums
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Termiņdalījums
Kredīti sektoru dalījumā
[Filtrēts]
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
[Sakļaut]Termiņa veids(Augoši)[Filtrēt]
-
-
Termiņš(Augoši)
Kredīti sektoru dalījumā(Augoši)[Filtrēts]
01 / 2022
02 / 2022
03 / 2022
04 / 2022
05 / 2022
06 / 2022
07 / 2022
08 / 2022
09 / 2022
10 / 2022
11 / 2022
12 / 2022
01 / 2023
02 / 2023
03 / 2023
04 / 2023
05 / 2023
06 / 2023
07 / 2023
08 / 2023
09 / 2023
10 / 2023
11 / 2023
12 / 2023
01 / 2024
02 / 2024
[Sakļaut]Pieprasījuma (kopā)
2 721.2 2 776.5 2 788.5 2 864.1 2 887.4 2 992.7 3 129.5 3 335.8 3 340.0 3 260.6 3 282.0 3 071.2 3 006.0 2 989.6 2 939.5 2 910.6 2 940.0 2 923.8 2 986.4 3 048.9 3 054.4 3 037.6 2 967.7 2 810.6 2 845.8 2 872.9
 
[Sakļaut] (kopā)
2 721.2 2 776.5 2 788.5 2 864.1 2 887.4 2 992.7 3 129.5 3 335.8 3 340.0 3 260.6 3 282.0 3 071.2 3 006.0 2 989.6 2 939.5 2 910.6 2 940.0 2 923.8 2 986.4 3 048.9 3 054.4 3 037.6 2 967.7 2 810.6 2 845.8 2 872.9
 
Vietējām valdībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.6 0.0 0.6 0.5 0.3 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.7 0.5
Apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem
0.0 0.0 1.3 3.3 4.6 5.7 3.1 5.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
1 677.0 1 723.2 1 790.3 1 804.9 1 784.8 1 835.0 1 862.8 1 904.4 1 991.3 1 933.2 1 934.8 1 915.1 1 964.6 1 937.8 1 860.4 1 893.6 1 911.5 1 919.2 1 945.5 1 952.9 1 939.4 1 939.7 1 937.0 1 885.2 1 901.1 1 901.3
Nefinanšu sabiedrībām
881.0 896.9 843.6 905.4 945.3 1 003.9 1 113.4 1 283.7 1 206.2 1 183.9 1 202.1 1 014.6 898.3 912.4 939.9 880.9 877.4 865.4 901.5 954.7 973.8 956.7 887.1 783.6 800.7 828.6
Mājsaimniecībām (i)
163.2 156.4 154.6 153.8 154.7 153.8 153.3 147.7 142.5 142.2 141.8 136.8 136.8 135.7 134.0 133.5 140.3 138.8 139.0 141.2 141.2 141.2 143.1 140.5 143.2 142.3
[Sakļaut]Ar sākotnējo termiņu (kopā)
10 832.5 10 790.5 10 813.3 10 811.9 10 874.0 10 928.6 10 975.1 11 095.3 11 191.0 11 380.2 11 407.0 11 420.2 11 365.6 11 339.2 11 415.7 11 445.5 11 505.7 11 484.4 11 550.8 11 625.2 11 646.8 11 703.9 11 795.0 11 839.2 11 753.6 11 754.1
 
[Sakļaut]Līdz 1 gadam (kopā)
233.1 210.1 174.4 85.8 89.3 74.6 96.8 122.1 127.7 157.9 149.1 151.9 183.4 195.0 189.2 147.9 142.3 116.3 140.1 129.5 132.6 141.6 180.0 174.6 128.9 96.1
 
Vietējām valdībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3
Citām finanšu iestādēm (i)
33.3 13.3 0.3 1.0 2.3 2.7 3.2 3.2 1.8 1.8 3.3 1.5 1.7 1.8 2.9 3.8 2.9 5.6 5.2 5.9 7.2 8.4 8.8 8.2 7.7 7.7
Nefinanšu sabiedrībām
190.3 187.6 166.4 77.0 78.7 61.6 83.0 109.3 117.2 146.8 136.7 141.6 171.8 184.1 177.4 135.1 129.9 100.1 124.2 113.3 114.8 118.6 160.1 155.0 109.9 77.2
Mājsaimniecībām (i)
9.5 9.2 7.7 7.8 8.3 10.3 10.6 9.6 8.7 9.3 9.1 8.8 9.9 9.1 8.9 9.0 9.5 10.6 10.7 10.3 10.6 14.6 11.1 11.1 11.0 10.9
[Sakļaut]1-2 gadi (kopā)
425.1 436.3 514.0 539.5 518.5 502.5 477.4 410.8 398.2 423.3 427.4 437.7 438.3 446.9 445.0 457.3 380.0 314.9 314.3 242.5 238.0 192.2 156.4 155.0 163.5 166.8
 
Vietējām valdībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 1.4 1.0 1.0 0.3 0.0
Apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
183.3 193.6 194.3 169.0 142.7 145.2 126.5 54.6 53.8 28.8 26.4 26.3 24.6 33.6 33.5 32.5 33.4 33.2 33.2 31.1 31.4 33.9 10.1 10.7 10.7 13.2
Nefinanšu sabiedrībām
220.0 221.6 297.2 347.8 352.5 333.4 325.9 330.9 319.0 369.3 376.4 387.3 390.0 390.1 388.7 402.5 323.6 258.3 257.2 185.6 180.9 132.4 121.0 119.4 128.4 129.5
Mājsaimniecībām (i)
21.8 21.1 22.5 22.7 23.3 23.9 25.0 25.3 25.4 25.2 24.6 24.1 23.7 23.2 22.8 22.3 23.0 23.4 23.9 24.4 24.3 24.5 24.3 23.9 24.1 24.1
[Sakļaut]2-5 gadi (kopā)
2 534.9 2 532.1 2 494.7 2 552.5 2 597.4 2 643.9 2 666.7 2 810.0 2 878.3 3 000.7 3 046.4 3 038.7 3 042.3 3 026.9 3 055.4 3 056.7 3 131.6 3 186.7 3 250.9 3 356.5 3 347.9 3 474.1 3 547.5 3 548.9 3 548.3 3 556.1
 
Vietējām valdībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 2.8 8.1 8.1 8.1 8.1 9.9 8.8 8.7 8.7 8.6 6.3 6.2 6.2 6.2 6.1
Apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem
0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
208.3 243.7 275.9 302.3 328.7 340.9 345.5 440.4 456.0 478.4 496.1 487.6 491.0 506.2 512.3 522.8 523.2 550.6 590.4 584.8 582.9 605.8 622.7 600.3 594.0 555.0
Nefinanšu sabiedrībām
2 056.3 2 020.5 1 951.7 1 982.3 1 999.4 2 030.3 2 045.9 2 090.7 2 140.9 2 241.7 2 270.3 2 273.6 2 269.3 2 239.1 2 259.0 2 246.3 2 311.3 2 336.5 2 356.4 2 462.6 2 453.5 2 560.9 2 612.5 2 642.1 2 646.4 2 690.5
Mājsaimniecībām (i)
270.2 267.8 267.1 267.9 269.3 272.3 274.9 278.6 281.1 280.3 279.7 274.7 273.9 273.5 276.0 279.5 287.2 290.8 295.4 300.4 302.9 301.1 306.1 300.3 301.7 304.5
[Sakļaut]ilgāk par 5 gadiem (kopā)
7 639.4 7 612.0 7 630.2 7 634.1 7 668.8 7 707.6 7 734.2 7 752.4 7 786.8 7 798.3 7 784.1 7 791.9 7 701.6 7 670.4 7 726.1 7 783.6 7 851.8 7 866.5 7 845.5 7 896.7 7 928.3 7 896.0 7 911.1 7 960.7 7 912.9 7 935.1
 
Vietējām valdībām
197.0 195.5 195.6 195.3 193.3 192.6 191.3 189.8 189.0 188.9 187.4 185.1 184.8 183.2 183.2 182.8 180.7 180.8 179.5 177.9 176.9 176.5 174.9 172.4 172.0 170.5
Apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
125.5 73.4 71.7 71.0 76.5 130.1 147.3 141.2 138.7 137.4 131.6 129.8 76.3 94.6 142.2 141.6 140.8 144.3 151.9 156.1 159.9 157.0 156.7 160.2 154.6 174.3
Nefinanšu sabiedrībām
2 232.8 2 246.3 2 241.6 2 226.4 2 226.8 2 181.5 2 169.7 2 167.1 2 180.1 2 181.8 2 173.9 2 165.8 2 134.5 2 094.8 2 095.6 2 147.4 2 209.5 2 189.1 2 139.1 2 168.6 2 181.3 2 134.9 2 145.2 2 193.7 2 157.5 2 155.2
Mājsaimniecībām (i)
5 084.1 5 096.8 5 121.3 5 141.4 5 172.2 5 203.4 5 225.9 5 254.3 5 279.0 5 290.2 5 291.2 5 311.2 5 306.0 5 297.8 5 305.1 5 311.8 5 320.8 5 352.3 5 375.0 5 394.1 5 410.2 5 427.6 5 434.3 5 434.4 5 428.8 5 435.1
[Sakļaut]Reversie repo darījumi (kopā)
2.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.3 1.5 1.5 1.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.9 0.6 0.2 0.2
 
[Sakļaut] (kopā)
2.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.3 1.5 1.5 1.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.9 0.6 0.2 0.2
 
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.8 0.5 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Nefinanšu sabiedrībām
0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
Mājsaimniecībām (i)
2.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Datu avots: statistiskie dati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumiem Nr. 218 “Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi” (sk. Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv.

Piezīmes

1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Sektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".
6) Sektorā "Mājsaimniecības" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.14 "Mājsaimniecības" un S.15 "Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas".
7) MFI saraksts pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā Saraksti. Sarakstā iekļautie tirgus dalībnieki, kas līdz pārskata perioda beigām nav uzsākuši darbību, statistikas datos nav iekļauti.

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)