02 Ārvalstu valūtu pirkšana un pārdošana bezskaidrā naudā
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Valūtas
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Apjomi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Apjomi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Valūtas(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2020
02 / 2020
03 / 2020
04 / 2020
05 / 2020
06 / 2020
07 / 2020
08 / 2020
09 / 2020
10 / 2020
11 / 2020
12 / 2020
01 / 2021
02 / 2021
03 / 2021
04 / 2021
05 / 2021
USD par EUR
8 712.18 756.27 889.94 439.56 857.67 914.59 276.78 491.78 723.610 389.67 695.510 689.35 570.05 812.28 850.66 375.75 309.2
GBP par EUR
731.1791.3489.4419.3309.2359.3352.9486.4368.9479.5507.7411.7335.2480.1533.7357.6296.3
Pārējās valūtas (izņemot USD un GBP) par EUR
1 494.31 614.91 749.51 333.9965.92 692.22 093.11 632.51 687.51 767.72 259.52 477.41 697.41 841.11 559.11 312.01 324.5
RUB par USD
53.333.3175.6430.2539.4155.7297.2188.8123.5183.0192.7243.557.61 002.3257.2218.4287.4
GBP par USD
139.6116.1194.0158.732.825.431.561.573.355.647.3187.3148.782.2119.790.857.2
SEK par USD
1.70.91.9111.497.295.5146.0264.3136.6132.915.514.714.316.020.816.110.6
Pārējās valūtas (izņemot EUR, RUB, GBP un SEK) par USD
779.3711.4382.2431.0414.9429.0565.3296.0320.0264.4259.1331.2340.9280.6269.5207.9340.9
Pārējās valūtas (izņemot EUR un USD) par pārējām valūtām
5.03.94.44.22.43.33.46.33.68.42.24.43.34.133.633.5119.2

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2013. gada 16. maija noteikumiem Nr 101 "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārskatu sagatavošanas noteikumi".

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv) vai piezvanot pa tālruni 6702 2734.

Piezīmes:

1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

2) Ietver bezskaidrā naudā veiktos kredītiestāžu darījumus, kas atspoguļoti nozīmīgāko valūtu dalījumā.

3) Darījumu apjoms euro aprēķināts, izmantojot attiecīgās ārvalstu valūtas pārskata mēneša pēdējās dienas grāmatvedības kursu (valūtām, kurām ECB nenosaka grāmatvedības kursu, izmanto ThomsonReuters mēneša pēdējās dienas kursus).

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Apjomi (milj. EUR)