02 Ārvalstu valūtu pirkšana un pārdošana bezskaidrā naudā
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Valūtas
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Apjomi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Apjomi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Valūtas(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2022
02 / 2022
03 / 2022
04 / 2022
05 / 2022
06 / 2022
07 / 2022
08 / 2022
09 / 2022
10 / 2022
11 / 2022
12 / 2022
01 / 2023
02 / 2023
03 / 2023
USD par EUR
3 883.0 4 094.5 4 400.9 2 924.6 2 564.2 2 616.5 3 382.4 3 556.7 4 122.0 2 939.7 3 436.2 4 248.4 3 812.7 4 040.4 3 919.8
GBP par EUR
1 147.1 571.4 586.9 594.7 692.2 675.3 817.4 779.9 967.9 975.9 1 046.1 888.7 579.3 516.0 631.8
Pārējās valūtas (izņemot USD un GBP) par EUR
1 025.3 1 179.5 1 669.8 1 722.3 1 480.7 1 171.4 1 016.5 1 470.7 648.9 1 001.5 799.4 1 814.1 1 063.6 1 802.4 2 278.7
RUB par USD
105.3 91.4 14.2 6.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.8 0.8 0.1 0.0 0.0
GBP par USD
40.9 11.0 5.4 14.9 36.3 19.0 17.7 50.2 17.5 42.9 10.3 47.7 21.8 6.2 7.5
SEK par USD
20.5 263.7 419.9 167.3 96.5 96.3 361.7 220.2 4.9 24.0 14.4 24.3 10.4 2.5 2.4
Pārējās valūtas (izņemot EUR, RUB, GBP un SEK) par USD
145.8 142.3 261.3 194.6 132.0 144.9 193.4 254.4 306.5 161.3 145.8 123.5 160.8 216.3 193.8
Pārējās valūtas (izņemot EUR un USD) par pārējām valūtām
157.6 99.0 239.1 294.9 1.9 1.6 184.1 218.1 0.8 232.9 1.6 2.5 1.0 1.1 5.3

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2013. gada 16. maija noteikumiem Nr 101 "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārskatu sagatavošanas noteikumi".

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv) vai piezvanot pa tālruni 6702 2734.

Piezīmes:

1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

2) Ietver bezskaidrā naudā veiktos kredītiestāžu darījumus, kas atspoguļoti nozīmīgāko valūtu dalījumā.

3) Darījumu apjoms euro aprēķināts, izmantojot attiecīgās ārvalstu valūtas pārskata mēneša pēdējās dienas grāmatvedības kursu (valūtām, kurām ECB nenosaka grāmatvedības kursu, izmanto ThomsonReuters mēneša pēdējās dienas kursus).

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Apjomi (milj. EUR)