Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Pusgads
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads un pusgads
Latvija/Eiro zona, izņemot Latviju/Ārpus eiro zonas
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Skaits
Gads[Filtrēt]
Pusgads[Filtrēt]
Skaits
[Sakļaut]Gads(Augoši)[Filtrēt]
-
Pusgads(Augoši)
Latvija/Eiro zona, izņemot Latviju/Ārpus eiro zonas(Augoši)[Filtrēt]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2014
[Sakļaut]2015
[Sakļaut]2016
[Sakļaut]2017
[Sakļaut]2018
[Sakļaut]2019
[Sakļaut]2020
[Sakļaut]2021
[Sakļaut]2022
[Sakļaut]2023
[Sakļaut]2. pusgads
[Sakļaut]1. pusgads
[Sakļaut]2. pusgads
[Sakļaut]1. pusgads
[Sakļaut]2. pusgads
[Sakļaut]1. pusgads
[Sakļaut]2. pusgads
[Sakļaut]1. pusgads
[Sakļaut]2. pusgads
[Sakļaut]1. pusgads
[Sakļaut]2. pusgads
[Sakļaut]1. pusgads
[Sakļaut]2. pusgads
[Sakļaut]1. pusgads
[Sakļaut]2. pusgads
[Sakļaut]1. pusgads
[Sakļaut]2. pusgads
[Sakļaut]1. pusgads
[Sakļaut]2. pusgads
Latvija
Bez valsts norādes
Latvija
Eiro zona, izņemot Latviju
Bez valsts norādes
Latvija
Bez valsts norādes
Latvija
Bez valsts norādes
Latvija
Bez valsts norādes
Bez valsts norādes
Bez valsts norādes
Latvija
Eiro zona, izņemot Latviju
Bez valsts norādes
Latvija
Eiro zona, izņemot Latviju
Bez valsts norādes
Latvija
Eiro zona, izņemot Latviju
Bez valsts norādes
Latvija
Eiro zona, izņemot Latviju
Bez valsts norādes
Latvija
Eiro zona, izņemot Latviju
Bez valsts norādes
Latvija
Eiro zona, izņemot Latviju
Bez valsts norādes
Latvija
Eiro zona, izņemot Latviju
Bez valsts norādes
Latvija
Eiro zona, izņemot Latviju
Bez valsts norādes
Latvija
Eiro zona, izņemot Latviju
Bez valsts norādes
Latvija
Eiro zona, izņemot Latviju
Bez valsts norādes
Latvija
Eiro zona, izņemot Latviju
Bez valsts norādes
Latvija
Eiro zona, izņemot Latviju
Bez valsts norādes
Bankomāti
1 068 1 049 1 058 1 031 1 018 1 015 1 016 998 993 949 933 912 912 903 907 896 898 897 894
-   t.sk. bankomāti ar skaidrās naudas izmaksas funkciju
1 021 1 033 1 044 1 031 1 018 1 015 1 016 998 993 949 931 912 912 903 907 896 896 895 892
-   t.sk bankomāti ar kredīta pārveduma funkciju
744 697 707 669 449 420 421 408 403 394 380 364 365 360 361
-   t.sk. bankomāti ar skaidrās naudas iemaksas funkciju
281 287 299 315 326 347 356 407 370 373 385 380 386 383 393 381 384 320 319
Tirdzniecības vietu (POS) termināļi
28 467 29 710 261 30 973 33 909 38 189 39 833 41 585 38 809 3 304 39 225 3 487 38 249 3 643 38 024 3 579 38 010 3 644 37 842 3 847 39 007 4 022 38 290 4 768 40 904 3 385 40 756 3 519 41 705 6 519 42 528 6 527
-   t.sk. tirdzniecības vietu termināļi, kas ir EFTPOS termināļi
28 467 29 710 261 30 973 33 909 38 189 39 833 41 585 38 809 3 304 39 225 3 487 38 249 3 643 38 024 3 579 38 010 3 644 37 842 3 847 39 007 4 022 38 290 4 768 40 185 3 385 40 756 3 519 41 705 6 519 42 528 6 527
-   t.sk. EFTPOS termināļi, kuros var veikt bezkontakta darījumus
38 807 3 362 39 108 3 519 40 105 4 283 41 326 4 302
Internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas
3 360 4 131 3 831 3 639 3 329 3 497 6 908 6 879 6 083 5 159 5 344 4 744 5 322 5 705 5 047 4 091 4 006 4 096 3 911

Datu avots:

no 2023. gada: pārskats "Statistisko datu par klientu maksājumiem pusgada pārskats" un "Statistisko datu par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā, pusgada pārskats", kas tiek vākts saskaņā ar Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumiem Nr. 208 "Statistisko datu par klientu maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"; 

no 2022. gada: pārskats "Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem" un "Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā", kas tiek vākts saskaņā ar Latvijas Bankas 2021. gada 11. jūnija noteikumiem Nr. 195 "Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanas noteikumi"; 

no 2014.-2021. gadam: pārskats "Kredītiestāžu, e-naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskats", kas tiek vākts saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 13. marta noteikumiem Nr. 131 "Kredītiestāžu, elektroniskās naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas noteikumi.

Piezīmes:

1. Datus sniedz 9 Latvijā reģistrētas kredītiestādes, četras citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles, kuras reģistrētas Latvijā, piecas elektroniskās naudas iestādes, piecas maksājumu iestādes, trīs citā valstī licencētas maksājumu iestādes filiāles, divas krājaizdevu sabiedrības, Latvijas Banka un Valsts Kase.

2. Bankomātu skaitā iekļauti arī bankomāti, ko Latvijas kredītiestādes nodevušas apkalpošanā citiem pakalpojumu sniedzējiem, kā arī 2 monētu iemaksu bankomāti Latvijas Bankas Rīgas filiālē.

3. Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai informācija ir konfidenciāla.

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Skaits