Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Pusgads
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads un pusgads
Latvija/Eiro zona, izņemot Latviju/Ārpus eiro zonas
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Skaits
Gads[Filtrēt]
Pusgads[Filtrēt]
Skaits
[Sakļaut]Gads(Augoši)[Filtrēt]
-
Pusgads(Augoši)
Latvija/Eiro zona, izņemot Latviju/Ārpus eiro zonas(Augoši)[Filtrēt]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2022
[Sakļaut]1. pusgads
[Sakļaut]2. pusgads
Latvija
Eiro zona, izņemot Latviju
Bez valsts norādes
Latvija
Eiro zona, izņemot Latviju
Bez valsts norādes
Bankomāti
896 898
-   t.sk. bankomāti ar skaidrās naudas izmaksas funkciju
896 896
-   t.sk bankomāti ar kredīta pārveduma funkciju
362 361
-   t.sk. bankomāti ar skaidrās naudas iemaksas funkciju
381 384
Tirdzniecības vietu (POS) termināļi
40 904 3 385 40 038 3 519
-   t.sk. tirdzniecības vietu termināļi, kas ir EFTPOS termināļi
40 185 3 385 40 756 3 519
-   t.sk. EFTPOS termināļi, kuros var veikt bezkontakta darījumus
38 807 3 362 39 108 3 519
Internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas
4 091 4 006
Datu avots no 2022. gada: pārskats “Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem” un “Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā”, kas tiek vākts saskaņā ar Latvijas Bankas 2021. gada 11. jūnija noteikumiem Nr. 195 “Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanas noteikumi”.
 
Piezīmes:
 
1. Datus sniedz 10 Latvijā reģistrētu kredītiestāžu, četras citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles, kuras reģistrētas Latvijā, piecas elektroniskās naudas iestādes, piecas maksājumu iestādes, divas citā valstī licencētas maksājumu iestādes filiāles, trīs krājaizdevu sabiedrības, Latvijas Banka un Valsts kase.
 
2. Bankomātu skaitā iekļauti arī bankomāti, ko Latvijas kredītiestādes nodevušas apkalpošanā citiem pakalpojumu sniedzējiem.
 
3. Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai informācija ir konfidenciāla.
Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Skaits