Elektroniski uzsāktie kartēm piesaistītie maksājumi
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Pusgads
Statistisko datu sniedzējs
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads un pusgads
Ģeogrāfiskais dalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Gads[Filtrēt]
Pusgads[Filtrēt]
Statistisko datu sniedzējs[Filtrēt]
Datu lauki
[Sakļaut]Gads(Augoši)[Filtrēt]
-
Pusgads(Augoši)
Ģeogrāfiskais dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2022
[Sakļaut]1. pusgads
[Sakļaut]2. pusgads
Latvija
Eiro zona, izņemot Latviju
Ārpus eiro zonas
Latvija
Eiro zona, izņemot Latviju
Ārpus eiro zonas
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Kartes ar debeta funkciju
114 027 1 932 863 35 564 811 061 24 392 494 917 122 388 2 061 346 43 786 973 181 29 941 614 469
Kartes ar kredīta funkciju un ar atliktā debeta funkciju
27 060 524 865 5 095 214 087 2 554 109 222 13 888 281 029 12 995 387 537 12 917 315 587
Datu avots no 2022. gada: pārskats “Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem” un “Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā”, kas tiek vākts saskaņā ar Latvijas Bankas 2021. gada 11. jūnija noteikumiem Nr. 195 “Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanas noteikumi”.
 
Piezīmes:
 
1. Datus sniedz 10 Latvijā reģistrētu kredītiestāžu, četras citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles, kuras reģistrētas Latvijā, piecas elektroniskās naudas iestādes, piecas maksājumu iestādes, divas citā valstī licencētas maksājumu iestādes filiāles, trīs krājaizdevu sabiedrības, Latvijas Banka un Valsts kase.
 
2. Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai informācija ir konfidenciāla.
Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)