02 TI datu darbības veidu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Sekcijas kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
NACE sekcijas nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
NACE sekcijas nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
II / 2021
III / 2021
IV / 2021
I / 2022
A  LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA
630 623 622 649 672 678 684 694 735 736 735 759 848
B  IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE
110 115 117 125 124 130 138 136 156 159 161 159 156
C  APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
1 816 1 792 1 864 1 880 1 824 1 907 1 959 1 946 2 083 2 232 2 301 2 311 2 375
D  ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA
554 549 532 531 503 548 547 552 581 586 602 671 593
E  ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA
8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 16 16
F  BŪVNIECĪBA
513 508 510 475 438 432 435 440 392 388 394 414 383
G  VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS
2 431 2 349 2 422 2 427 2 438 2 413 2 339 2 480 2 533 2 691 3 100 2 955 3 171
H  TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA
810 797 803 802 820 860 734 727 765 751 754 745 766
I  IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
245 254 253 257 258 255 254 251 200 190 193 186 226
J  INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI
518 509 509 531 547 557 604 598 621 603 614 653 677
K  FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS
3 698 3 648 3 728 3 811 3 844 4 024 4 075 4 058 4 166 4 192 4 191 3 191 3 173
L  OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
2 494 2 546 2 601 2 726 2 726 2 730 2 748 2 759 2 792 2 992 2 792 2 968 3 188
M  PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI
308 328 368 297 335 345 383 413 564 526 563 4 522 4 461
N  ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA
208 212 215 211 216 222 215 210 252 257 255 256 259
P  IZGLĪTĪBA
24 24 24 24 24 24 25 25 19 19 21 20 17
Q  VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE
5 5 5 8 8 6 6 6 11 11 12 12 11
R  MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA
143 139 150 142 129 123 156 156 194 186 185 194 195
S  CITI PAKALPOJUMI
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
X  Neklasificēta darbība
884 947 1 048 1 094 1 177 1 187 1 238 1 264 913 950 965 931 1 054
Kopā
15 400 15 354 15 781 16 000 16 092 16 449 16 551 16 727 16 987 17 479 17 847 20 964 21 571

Kontakti

Jūlija Ločmele tālr.: 6702 2305 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Lietots NACE 2.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)