02 TI datu darbības veidu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Sekcijas kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
NACE sekcijas nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
NACE sekcijas nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
II / 2021
III / 2021
IV / 2021
I / 2022
II / 2022
III / 2022
IV / 2022
A  LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA
650 643 642 669 692 698 720 716 765 750 766 796 851 848 847 910
B  IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE
110 115 117 125 124 130 138 136 156 159 162 159 156 162 172 175
C  APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
1 818 1 792 1 867 1 877 1 823 1 906 1 959 1 946 2 082 2 224 2 303 2 320 2 378 2 473 2 632 2 740
D  ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA
566 561 545 547 518 563 563 567 581 586 602 676 595 582 562 594
E  ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA
8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 17 16 16 15 20
F  BŪVNIECĪBA
512 508 510 475 438 432 435 440 400 396 402 386 390 406 432 428
G  VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS
2 464 2 396 2 486 2 541 2 544 2 540 2 502 2 659 2 783 2 946 3 101 2 953 3 148 3 143 3 317 3 006
H  TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA
801 788 795 794 812 852 725 722 764 749 753 736 760 760 755 753
I  IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
245 254 253 258 258 255 254 251 200 200 193 185 225 247 253 247
J  INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI
516 508 508 529 545 555 602 616 636 624 617 641 674 625 625 677
K  FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS
3 717 3 697 3 777 3 861 3 893 4 072 4 123 4 107 4 177 4 214 4 252 3 293 3 213 3 275 3 381 3 429
L  OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
2 472 2 515 2 549 2 620 2 624 2 610 2 617 2 566 2 618 2 798 2 854 3 124 3 220 3 228 3 290 3 243
M  PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI
292 310 351 277 315 325 365 387 553 515 572 4 538 4 457 4 533 4 617 4 753
N  ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA
199 204 206 202 207 213 206 207 261 263 260 245 257 255 282 266
P  IZGLĪTĪBA
24 24 24 24 24 24 25 25 19 19 21 20 17 17 16 18
Q  VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE
5 5 5 8 8 6 6 6 11 11 12 12 11 11 11 11
R  MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA
143 139 150 142 128 123 156 158 196 188 187 188 195 204 233 241
S  CITI PAKALPOJUMI
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X  Neklasificēta darbība
884 947 1 048 1 096 1 179 1 189 1 261 1 290 910 959 987 939 993 1 048 1 020 1 079
Kopā
15 428 15 416 15 843 16 053 16 144 16 502 16 667 16 810 17 122 17 611 18 051 21 228 21 558 21 835 22 461 22 590

Kontakti

Jūlija Ločmele tālr.: 6702 2305 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Lietots NACE 2.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)