02 TI datu darbības veidu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Sekcijas kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
NACE sekcijas nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
NACE sekcijas nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
A  LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA
633 627 626 647 659 663 659 677 707
B  IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE
110 115 117 125 124 130 137 138 156
C  APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
1 813 1 789 1 831 1 848 1 791 1 880 1 927 1 920 2 039
D  ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA
554 549 532 531 503 550 549 554 578
E  ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA
8 8 8 9 9 9 9 10 10
F  BŪVNIECĪBA
606 601 602 565 526 518 524 526 347
G  VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS
2 436 2 353 2 426 2 415 2 459 2 429 2 420 2 496 2 532
H  TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA
810 797 803 802 818 858 732 725 764
I  IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
213 222 220 224 224 224 220 217 189
J  INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI
528 520 520 541 557 548 613 628 618
K  FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS
3 670 3 620 3 700 3 786 3 814 3 992 4 055 4 038 4 120
L  OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
2 422 2 475 2 531 2 653 2 655 2 645 2 680 2 682 2 763
M  PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI
331 351 390 317 352 367 385 428 503
N  ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA
208 212 215 210 216 222 220 215 252
P  IZGLĪTĪBA
24 24 24 24 24 24 25 25 19
Q  VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE
5 5 5 8 8 6 6 6 11
R  MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA
143 139 150 142 129 123 156 139 194
S  CITI PAKALPOJUMI
1 1 2 1 1 1 1 1 1
X  Neklasificēta darbība
885 947 1 047 1 079 1 162 1 168 1 235 1 247 895
Kopā
15 400 15 355 15 749 15 925 16 030 16 356 16 554 16 671 16 697

Kontakti

Hermanis Djomkins tālr.: 6702 2719 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Lietots NACE 2.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)