02 TI datu darbības veidu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Sekcijas kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
NACE sekcijas nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
NACE sekcijas nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2021
II / 2021
III / 2021
IV / 2021
I / 2022
II / 2022
III / 2022
IV / 2022
I / 2023
II / 2023
III / 2023
IV / 2023
I / 2024
A  LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA
763 748 764 795 850 846 852 916 1 001 1 006 1 015 1 017 1 041
B  IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE
156 159 162 159 156 162 172 167 162 167 166 182 193
C  APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
2 115 2 257 2 339 2 354 2 413 2 530 2 749 2 775 2 914 3 004 3 112 3 158 3 349
D  ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA
586 602 618 693 612 604 607 629 618 671 891 737 688
E  ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA
10 10 10 17 16 16 15 19 27 27 27 27 27
F  BŪVNIECĪBA
400 396 402 386 400 416 436 432 457 461 419 389 433
G  VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS
2 756 2 922 3 074 2 923 3 103 2 842 2 999 2 941 3 250 3 217 3 280 3 109 3 394
H  TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA
749 734 738 720 744 744 749 757 832 820 799 781 803
I  IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
169 166 171 164 207 227 232 230 226 219 218 222 226
J  INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI
637 625 618 642 674 626 624 673 804 755 747 783 878
K  FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS
4 224 4 260 4 299 3 336 3 286 3 355 3 412 3 477 3 469 3 601 3 798 3 829 3 784
L  OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
2 670 2 845 2 890 3 132 3 234 3 266 3 302 3 204 3 294 3 341 3 330 3 269 3 271
M  PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI
508 469 526 4 492 4 411 4 482 4 615 4 735 4 713 5 003 5 279 5 478 5 503
N  ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA
261 263 260 245 276 278 284 257 271 259 256 255 295
P  IZGLĪTĪBA
19 19 21 20 17 17 16 17 18 18 18 19 16
Q  VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE
11 11 12 12 11 11 11 11 12 12 8 8 5
R  MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA
196 188 187 188 195 204 227 232 252 234 238 240 264
S  CITI PAKALPOJUMI
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X  Neklasificēta darbība
885 939 966 918 939 987 1 028 1 093 953 949 942 971 887
Kopā
17 116 17 615 18 056 21 196 21 547 21 616 22 331 22 564 23 274 23 764 24 546 24 476 25 060

Kontakti

Jūlija Ločmele tālr.: 6702 2305 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Lietots NACE 2.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)