03 MB ceturkšņa/ gada datu tabulas

Pusgada dati pieejami līdz ar 2. ceturkšņa datu publicēšanu; gada dati pieejami līdz ar 4. ceturkšņa datu publicēšanu.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Gads un pusgads
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu līmeņi - Visi
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Maksājumu bilances posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Posteņu līmeņi - Visi[Filtrēts]
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Augoši)[Filtrēts]
Ceturksnis(Augoši)[Filtrēt]
Maksājumu bilances posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2019
[Sakļaut]2020
[Sakļaut]2021
[Sakļaut]2022
[Sakļaut]2023
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
[Izvērst]N 10000   TEKOŠAIS KONTS
7- 138- 248 189 38 261- 30 608- 198- 730- 594 210- 471- 609- 624- 129- 467- 416- 558- 176
[Izvērst]N 10020      PRECES
- 504- 729- 768- 638- 486- 311- 491- 256- 439- 927- 839- 552- 746- 1 035- 1 202- 1 110- 822- 962- 1 078- 874
[Izvērst]C 10020         Kredīts (eksports)
3 098 3 140 3 266 3 257 3 260 2 930 3 492 3 766 3 478 3 762 4 354 4 619 4 667 5 105 5 642 5 326 4 844 4 487 4 348 4 653
[Izvērst]C 10040            Vispārējās nozīmes preces
3 082 3 119 3 262 3 360 3 240 2 816 3 419 3 717 3 491 3 740 4 348 4 722 4 656 5 033 5 546 5 285 4 830 4 464 4 327 4 649
[Izvērst]C 10240            Preču neto eksports tirdzniecības starpniecības darījumos
12 15- 4- 105 18 113 71 47- 14 21 4- 105 8 70 94 34 12 21 18 0
[Izvērst]C 10300            Nemonetārais zelts
4 7 8 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 7 1 2 3 5
[Izvērst]D 10020         Debets (imports)
3 602 3 869 4 034 3 895 3 747 3 242 3 983 4 022 3 917 4 689 5 193 5 171 5 413 6 140 6 844 6 436 5 665 5 450 5 426 5 528
[Izvērst]D 10040            Vispārējās nozīmes preces
3 602 3 869 4 034 3 895 3 743 3 239 3 980 4 017 3 914 4 686 5 189 5 165 5 402 6 125 6 834 6 420 5 658 5 444 5 421 5 522
[Izvērst]D 10300            Nemonetārais zelts
0 0 0 0 4 2 3 5 3 3 5 6 11 15 10 16 7 5 5 6
[Izvērst]N 10340      PAKALPOJUMI
535 631 631 627 463 479 514 481 398 393 435 480 457 578 691 606 400 603 658 522
[Izvērst]C 10340         Kredīts (eksports)
1 254 1 413 1 476 1 446 1 234 1 081 1 248 1 279 1 115 1 235 1 435 1 541 1 465 1 752 2 049 1 975 1 674 1 942 2 044 1 854
[Izvērst]C 10360            Ražošanas pakalpojumi
16 12 13 10 11 17 25 15 10 12 20 15 14 3 5 7 7 7 4 5
[Izvērst]C 10380            Remonta pakalpojumi
6 5 9 11 6 8 7 8 6 8 8 8 6 6 8 6 7 7 7 7
[Izvērst]C 10400            Transporta pakalpojumi
492 565 575 512 410 305 341 376 352 370 418 458 443 569 662 660 503 612 663 604
[Izvērst]C 10420               Jūras transports
97 85 76 71 56 53 52 62 55 45 38 53 63 54 55 57 47 34 44 38
[Izvērst]C 10440                  Pasažieri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 10460                  Kravas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 10480                  Citi
97 85 76 71 56 53 52 62 55 45 38 53 63 54 55 57 47 34 44 38
[Izvērst]C 10500               Gaisa transports
80 170 193 108 74 14 43 22 19 36 100 95 64 152 239 215 121 238 298 223
[Izvērst]C 10520                  Pasažieri
66 155 177 93 62 10 36 15 12 29 89 81 54 140 227 204 109 225 281 210
[Izvērst]C 10540                  Kravas
2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 2 2
[Izvērst]C 10560                  Citi
12 14 15 13 10 3 5 5 4 5 9 11 9 9 10 9 9 12 14 11
[Izvērst]C 10580               Dzelzceļa transports
87 74 64 70 42 37 34 45 46 29 29 45 47 38 34 37 38 30 31 34
[Izvērst]C 10600                  Pasažieri
1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 10620                  Kravas
74 61 53 56 35 30 29 38 39 25 25 39 41 31 26 30 31 23 24 27
[Izvērst]C 10640                  Citi
12 11 10 13 7 6 5 7 7 5 4 6 6 7 8 7 7 6 7 7
[Izvērst]C 10660               Autotransports
208 219 224 241 221 187 195 226 211 238 233 239 245 302 310 322 273 279 265 278
[Izvērst]C 10680                  Pasažieri
2 2 3 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 2
[Izvērst]C 10700                  Kravas
200 210 215 232 213 182 188 219 204 231 226 232 238 292 300 312 263 270 256 269
[Izvērst]C 10720                  Citi
6 6 6 7 6 5 5 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 7 7 7
[Izvērst]C 10730               Citi transporta pakalpojumi, pasta un kurjeru pakalpojumi
20 17 17 22 16 15 17 20 23 22 18 26 25 22 22 28 24 31 26 30
[Izvērst]C 10820            Braucieni
189 225 274 220 198 120 241 140 93 129 249 163 181 255 361 253 223 316 404 270
[Izvērst]C 10840               Darījumu
36 39 38 33 37 19 29 20 20 24 32 27 38 43 46 42 50 58 56 50
[Izvērst]C 10900               Personiskie
153 186 235 187 161 101 212 119 73 106 217 136 142 212 315 211 173 259 348 221
[Izvērst]C 10980            Būvniecība
57 70 80 98 77 92 88 108 85 84 90 114 69 70 93 97 71 93 88 105
[Izvērst]C 11040            Apdrošināšanas un pensiju pakalpojumi
0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 1 3 1 1 1
[Izvērst]C 11240            Finanšu pakalpojumi
51 53 54 44 38 36 38 33 42 33 45 65 42 49 81 36 35 51 52 42
[Izvērst]C 11260               Finanšu pakalpojumi, par kuriem maksā tieši
42 43 43 35 31 30 31 25 34 26 37 56 32 42 73 20 21 34 35 20
[Izvērst]C 11280               Netieši novērtētie finanšu starpniecības pakalpojumi (NNFSP)
9 10 11 10 7 7 7 9 7 7 7 10 10 8 7 16 14 18 17 22
[Izvērst]C 11300            Citur neiekļauta maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu
6 3 4 4 2 1 2 2 2 2 2 4 4 5 5 4 2 2 2 3
[Izvērst]C 11340            Telesakaru pakalpojumi
79 72 75 67 65 68 69 71 66 72 76 74 74 87 91 93 85 92 83 84
[Izvērst]C 11350            Datorpakalpojumi un informācijas pakalpojumi
127 138 135 153 142 140 135 166 142 169 167 198 200 218 222 259 227 228 226 239
[Izvērst]C 11440            Citi saimnieciskās darbības pakalpojumi
215 250 235 307 268 283 285 341 304 336 341 419 408 468 497 538 488 512 495 472
[Izvērst]C 11920            Individuālie, kultūras un atpūtas pakalpojumi
8 7 12 9 8 3 8 10 8 10 11 12 12 11 13 13 15 14 11 14
[Izvērst]C 12060            Citur neiekļautās valdības preces un pakalpojumi
9 12 10 10 9 6 10 9 6 9 8 9 10 10 9 9 7 8 8 8
[Izvērst]D 10340         Debets (imports)
719 781 845 819 771 602 734 798 716 842 1 001 1 062 1 008 1 174 1 358 1 369 1 274 1 340 1 386 1 332
[Izvērst]D 10360            Ražošanas pakalpojumi
8 8 5 8 3 6 3 9 3 6 8 7 9 9 6 6 7 9 9 10
[Izvērst]D 10380            Remonta pakalpojumi
5 9 7 8 10 4 6 3 3 10 10 10 13 14 22 18 16 17 25 28
[Izvērst]D 10400            Transporta pakalpojumi
218 240 253 240 225 146 187 186 181 208 266 281 278 318 349 329 317 347 359 316
[Izvērst]D 10420               Jūras transports
40 41 47 37 37 27 40 31 33 39 44 41 47 49 54 50 49 46 50 42
[Izvērst]D 10440                  Pasažieri
6 9 10 7 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
[Izvērst]D 10460                  Kravas
33 32 36 29 33 26 36 30 31 37 42 39 45 47 52 48 48 44 48 40
[Izvērst]D 10480                  Citi
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 10500               Gaisa transports
79 96 101 94 92 33 45 46 39 49 88 99 86 121 139 126 122 155 167 128
[Izvērst]D 10520                  Pasažieri
34 41 41 42 46 1 8 3 3 9 29 40 31 48 53 42 43 75 81 54
[Izvērst]D 10540                  Kravas
18 17 19 20 21 19 20 24 27 25 27 30 29 32 37 39 37 36 31 28
[Izvērst]D 10560                  Citi
26 38 41 33 25 13 17 19 9 14 32 30 26 42 49 44 42 44 55 46
[Izvērst]D 10580               Dzelzceļa transports
27 27 26 28 25 24 27 28 28 31 33 38 41 41 40 36 35 36 32 34
[Izvērst]D 10600                  Pasažieri
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1
[Izvērst]D 10620                  Kravas
21 21 21 22 21 21 24 24 24 29 30 34 38 36 35 32 31 33 28 30
[Izvērst]D 10640                  Citi
7 5 6 6 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3
[Izvērst]D 10660               Autotransports
62 66 69 69 64 54 67 68 67 76 86 82 89 93 101 99 98 96 97 98
[Izvērst]D 10680                  Pasažieri
3 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
[Izvērst]D 10700                  Kravas
54 59 61 61 59 51 63 65 63 71 81 77 84 89 96 93 92 90 91 92
[Izvērst]D 10720                  Citi
5 4 3 5 5 3 3 3 4 5 5 4 5 3 4 4 5 5 4 5
[Izvērst]D 10730               Citi transporta pakalpojumi, pasta un kurjeru pakalpojumi
11 10 10 11 8 7 9 12 14 13 14 21 15 14 15 19 13 13 13 14
[Izvērst]D 10820            Braucieni
139 167 195 168 174 87 129 96 93 128 204 200 179 249 281 251 247 284 324 284
[Izvērst]D 10840               Darījumu
27 28 29 30 39 18 28 22 20 25 37 40 39 49 50 48 45 45 43 47
[Izvērst]D 10900               Personiskie
112 138 166 138 135 68 101 75 73 103 168 160 140 200 231 203 202 239 281 237
[Izvērst]D 10980            Būvniecība
12 12 14 19 12 11 16 35 13 17 22 26 17 17 20 26 19 18 30 36
[Izvērst]D 11040            Apdrošināšanas un pensiju pakalpojumi
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
[Izvērst]D 11240            Finanšu pakalpojumi
35 36 44 36 31 34 55 46 27 37 26 36 27 29 40 69 50 45 49 43
[Izvērst]D 11260               Finanšu pakalpojumi, par kuriem maksā tieši
15 16 26 19 12 16 36 29 12 20 12 17 11 12 24 52 28 31 34 27
[Izvērst]D 11280               Netieši novērtētie finanšu starpniecības pakalpojumi (NNFSP)
20 20 19 17 18 18 19 17 15 17 14 19 15 17 16 17 21 14 15 15
[Izvērst]D 11300            Citur neiekļauta maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu
10 10 12 13 7 5 5 10 6 8 8 10 8 7 8 14 11 9 10 11
[Izvērst]D 11340            Telesakaru pakalpojumi
42 36 35 29 24 31 29 27 25 30 30 27 28 33 35 45 28 29 29 26
[Izvērst]D 11350            Datorpakalpojumi un informācijas pakalpojumi
57 59 59 58 55 53 56 55 68 71 70 77 81 80 85 96 99 101 96 112
[Izvērst]D 11440            Citi saimnieciskās darbības pakalpojumi
184 194 210 230 213 213 234 314 281 310 339 363 349 398 492 492 459 458 429 438
[Izvērst]D 11920            Individuālie, kultūras un atpūtas pakalpojumi
4 5 6 6 11 6 10 11 11 12 12 17 13 14 16 19 15 16 18 22
[Izvērst]D 12060            Citur neiekļautās valdības preces un pakalpojumi
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 6 6
[Izvērst]N 12140      SĀKOTNĒJIE IENĀKUMI
- 113- 173- 222 63- 37- 44- 217 294- 193- 287- 319 179- 264- 230- 259 176- 288- 277- 377- 6
[Izvērst]C 12140         Kredīts
303 301 280 585 294 250 241 552 259 263 274 695 359 407 411 752 553 628 651 858
[Izvērst]C 12160            Atlīdzība nodarbinātajiem
143 147 143 153 137 110 114 114 119 121 126 127 116 129 132 139 127 122 123 124
[Izvērst]C 12220            Ieguldījumu ienākumi
99 116 104 155 90 107 97 130 95 113 126 254 194 241 240 270 373 450 473 476
[Izvērst]C 12240               Tiešās investīcijas
14 25 18 64 6 34 28 52 30 47 64 187 128 168 152 150 197 249 253 245
[Izvērst]C 12260                  Pašu kapitāls
9 20 14 54 0 30 23 47 25 43 59 180 122 161 147 144 189 240 245 234
[Izvērst]C 12280                     Dividendes
10 18 8 54 1 17 10 12 17 31 52 253 355 38 10 19 195 20 22 21
[Izvērst]C 12380                     Reinvestētā peļņa
- 1 2 6 0 0 12 13 36 9 13 7- 73- 234 123 136 124- 6 220 223 214
[Izvērst]C 12480                  Parāda instrumenti
5 5 4 10 5 4 5 5 5 4 5 7 6 7 5 6 8 8 9 11
[Izvērst]C 12580               Portfeļieguldījumi
44 53 50 48 47 46 45 47 42 46 42 42 42 49 47 44 60 67 68 69
[Izvērst]C 12600                  Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
6 14 11 7 9 8 8 7 7 12 8 8 9 15 10 9 11 16 14 13
[Izvērst]C 12820                  Parāda vērtspapīri
38 40 39 41 38 37 37 41 34 34 34 34 33 34 37 35 49 51 54 56
[Izvērst]C 12840                     Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3
[Izvērst]C 12980                     Ilgtermiņa
38 39 39 41 38 37 37 41 34 34 34 34 33 34 36 34 48 49 51 53
[Izvērst]C 13120               Citi ieguldījumi
16 12 11 20 13 5 5 13 7 5 6 12 10 8 22 55 85 102 119 128
[Izvērst]C 13140                  Izmaksas no kvazikorporāciju ienākumiem
2 0 0 8 5 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
[Izvērst]C 13280                  Procenti
14 12 11 11 9 5 5 8 6 5 6 11 10 8 22 55 84 102 119 128
[Izvērst]C 13460                  Polišu turētāju ieguldījumu ienākumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 13600               Rezerves aktīvi
25 25 25 24 24 22 19 17 16 14 14 13 14 16 20 21 31 32 33 34
[Izvērst]C 13660            Citi sākotnējie ienākumi
61 38 33 277 67 33 30 308 45 29 22 315 49 37 40 343 53 56 55 259
[Izvērst]C 13680               Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 13840               Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
61 38 33 277 67 33 30 308 45 29 22 315 49 37 40 343 53 56 55 259
[Izvērst]D 12140         Debets
415 474 502 522 331 294 458 258 451 550 593 516 622 637 670 576 841 905 1 029 864
[Izvērst]D 12160            Atlīdzība nodarbinātajiem
21 22 19 20 19 17 16 17 19 24 26 28 32 37 44 44 55 63 66 67
[Izvērst]D 12220            Ieguldījumu ienākumi
381 434 471 490 299 261 430 229 419 505 548 464 566 570 609 511 775 827 949 783
[Izvērst]D 12240               Tiešās investīcijas
318 344 397 401 235 205 381 169 376 463 510 426 528 527 550 395 609 625 728 547
[Izvērst]D 12260                  Pašu kapitāls
307 331 385 385 222 191 367 154 364 449 497 408 511 507 532 372 582 596 699 515
[Izvērst]D 12280                     Dividendes
173 316 186 327 155 185 132 74 107 244 89 265 376 234 111 147 479 299 227 158
[Izvērst]D 12380                     Reinvestētā peļņa
134 15 200 58 67 6 235 80 256 204 408 142 135 273 421 224 103 297 472 357
[Izvērst]D 12480                  Parāda instrumenti
11 13 11 16 13 15 13 15 12 15 13 18 18 20 18 24 27 29 29 32
[Izvērst]D 12580               Portfeļieguldījumi
40 68 47 54 41 39 36 36 29 28 25 25 25 26 27 35 41 49 52 57
[Izvērst]D 12600                  Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
0 26 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
[Izvērst]D 12820                  Parāda vērtspapīri
40 42 46 45 41 39 36 35 29 27 25 25 25 26 27 35 41 44 52 57
[Izvērst]D 12840                     Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 12980                     Ilgtermiņa
40 42 46 45 41 39 36 35 29 27 25 25 25 26 27 35 41 44 52 57
[Izvērst]D 13120               Citi ieguldījumi
24 22 27 35 24 16 14 24 14 14 13 13 13 17 32 80 125 153 169 179
[Izvērst]D 13140                  Izmaksas no kvazikorporāciju ienākumiem
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 13280                  Procenti
24 22 27 34 24 16 14 24 14 14 13 13 13 16 32 80 125 153 168 179
[Izvērst]D 13460                  Polišu turētāju ieguldījumu ienākumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 13660            Citi sākotnējie ienākumi
13 18 13 12 13 16 12 12 14 21 18 24 24 30 17 21 11 15 13 15
[Izvērst]D 13680               Valdība
13 12 13 12 13 11 12 12 14 16 18 24 24 25 17 21 11 11 13 15
[Izvērst]D 13840               Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
0 6 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0
[Izvērst]N 14000      OTRREIZĒJIE IENĀKUMI
89 133 111 137 99 137 164 89 35 91 130 103 82 78 146 199 243 220 239 182
[Izvērst]C 14000         Kredīts
272 262 279 292 269 265 283 288 245 300 328 356 359 341 412 434 476 450 449 475
[Izvērst]C 14020            Valdība
65 71 83 77 69 95 79 81 63 82 76 101 82 95 104 103 113 120 124 162
[Izvērst]C 14200            Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
207 192 196 215 200 170 204 207 183 217 252 255 278 246 308 331 363 330 325 313
[Izvērst]D 14000         Debets
182 129 167 155 170 128 118 200 211 208 199 253 278 263 265 234 233 230 210 293
[Izvērst]D 14020            Valdība
124 61 83 72 107 89 64 115 128 94 86 142 116 122 109 100 114 117 112 182
[Izvērst]D 14200            Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
59 68 84 83 63 40 54 85 83 115 113 111 162 141 157 134 119 113 98 111
[Izvērst]N 20000   KAPITĀLA KONTS
123 97 72 160 130 91 149 145 119 71 116 150 38- 33 72 188 143 187 116 351
[Izvērst]C 20000      Kredīts
125 99 155 162 131 91 150 146 119 72 119 154 109 81 95 190 160 210 175 351
[Izvērst]C 20020         Neproducēto nefinanšu aktīvu bruto iegāde/atsavināšana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
[Izvērst]C 20040         Kapitāla pārvedumi
125 98 155 162 131 91 150 146 119 71 119 154 109 81 94 188 160 210 175 351
[Izvērst]C 20060            Valdība
84 59 89 102 79 47 76 88 65 44 55 76 57 46 49 74 72 100 76 120
[Izvērst]C 20180            Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
41 40 66 60 52 44 74 58 54 28 64 78 52 35 45 114 88 110 100 231
[Izvērst]D 20000      Debets
1 2 84 2 1 0 1 1 0 0 3 5 71 114 22 2 17 23 59 0
[Izvērst]D 20020         Neproducēto nefinanšu aktīvu bruto iegāde/atsavināšana
0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0
[Izvērst]D 20040         Kapitāla pārvedumi
1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 71 114 22 2 17 23 58 0
[Izvērst]D 20060            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 114 22 1 17 22 57 0
[Izvērst]D 20180            Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 30000   FINANŠU KONTS
253 149- 82 33 308 442 455 631- 112- 288- 442 520- 351- 296- 221 311- 202- 58- 76 412
[Izvērst]N 30020      TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
- 169- 80- 382- 289- 146- 110- 241- 158- 424- 647- 375 618- 594- 314- 412 95- 277- 159- 356 209
[Izvērst]N 30020 A      Aktīvi
10 17 1 52 61- 4 49 65 89- 146 110 2 285- 505 88 184 128- 64 277 301 290
[Izvērst]N 30090            Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
- 1 5 7 30 9 76 26 49 47- 153 8 1 907 14- 23- 9 28 12 15- 99 26
[Izvērst]N 30100               Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
3 4 2 31 11 77 26 50 48- 148 9 1 908 14- 21- 9 28 13 16- 99 26
[Izvērst]N 30600               Prasības pret tiešajiem investoriem
- 3 1 5- 2- 2 0 0 0- 1- 5 0- 1 0- 2 0 0 0- 1 0 0
[Izvērst]N 30260            Reinvestētā peļņa
- 1 2 6 0 0 12 13 36 9 13 7- 73- 234 123 136 124- 6 220 223 214
[Izvērst]N 30410            Parāda instrumenti
12 9- 12 22 52- 93 10- 19 33- 6 95 450- 285- 12 57- 25- 70 42 177 50
[Izvērst]N 30440               Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
- 18- 5 6- 45 13- 23 12- 22 8- 5 72 137- 27- 67 76- 2- 86 7 12 6
[Izvērst]N 30980               Prasības pret tiešajiem investoriem
16 20 15 33 12- 63- 32 3 40 21 39 283- 279 20- 47- 31- 9 9 118 95
[Izvērst]N 30460               Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
2- 6- 27- 2 9- 6- 4- 6 2- 21- 3- 25 2 6 3 1- 2 1 5- 13
[Izvērst]N 31000               Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
11 0- 7 36 19 0 33 6- 16- 2- 13 56 19 30 24 6 26 26 41- 39
[Izvērst]N 30020 L      Pasīvi
179 97 383 340 207 105 290 224 513 501 485 1 667 89 403 596 32 214 435 656 81
[Izvērst]N 30590            Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
38 8 111 226 148 72- 40 281 99 111 10 1 431- 174- 61 42 80 43 30 178 70
[Izvērst]N 30200               Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 30680               Saistības pret tiešajiem investoriem
38 8 111 226 148 72- 40 281 99 111 10 1 431- 174- 61 42 80 43 30 178 70
[Izvērst]N 30800            Reinvestētā peļņa
134 15 200 58 67 6 235 80 256 204 408 142 135 273 421 224 103 297 472 357
[Izvērst]N 30950            Parāda instrumenti
6 75 72 56- 8 27 95- 137 157 186 68 94 128 191 133- 272 67 108 7- 346
[Izvērst]N 30500               Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
29 19 6 1 5- 14- 4- 11 2 4- 12- 17 23 24 11- 19- 4 10 0- 4
[Izvērst]N 31040               Saistības pret tiešajiem investoriem
- 13 39 13 117- 36 34 23- 78 172 94- 1 162 96 124 136- 204- 4 59- 46- 282
[Izvērst]N 30520               Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
1- 4- 7 0 3 1- 6- 3 0- 2 0- 3 5 0- 1 3- 8- 1 6- 1
[Izvērst]N 31060               Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
- 10 21 60- 63 20 7 81- 46- 17 91 82- 48 4 42- 13- 52 83 40 47- 59
[Izvērst]N 31080      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
- 457- 260- 224 335 492 1 032 1 581 1 060 354 1 299- 88- 1 978 859 323 61- 323- 298 110- 694- 683
[Izvērst]N 31100         Aktīvi
288 22- 122 296- 24 2 011 1 043 483 490 690 351- 1 138 592 601 74 451 586- 247 115- 38
[Izvērst]N 31120            Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
124 172 102 32 267 49 279 179 234 435 322- 421 179 184 39 151 182 90 254 123
[Izvērst]N 31140               Centrālā banka
6 0 6 6 18 6 1 3 13 183 108 108 1 0- 38 2 2- 2 1 4
[Izvērst]N 31160               MFI (izņemot centrālo banku)
- 2 0- 1- 14- 6- 1 4 9 5- 14- 2- 2 0 1 2- 1 3- 3 0- 3
[Izvērst]N 31180               Valdība
1 1 1 1 1 1- 1 8- 2 3 1- 3 2 1 1 4 0 1 2 1
[Izvērst]N 31220               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
114 163 94 39 280- 8 257 137 177 221 204- 570 153 161 54 136 172 89 231 157
[Izvērst]N 31240               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
5 9 2 0- 26 50 18 22 40 42 12 46 24 21 20 9 7 4 19- 37
[Izvērst]N 31260            Parāda vērtspapīri
164- 150- 224 264- 291 1 962 765 303 257 255 30- 717 413 416 35 300 404- 338- 140- 161
[Izvērst]N 31280               Centrālā banka
46- 186- 154 68- 37 549 325 370 333 184 71 62 375 330- 25 136 82- 100 51- 321
[Izvērst]N 31300                  Īstermiņa
4- 3- 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31320                  Ilgtermiņa
42- 183- 147 68- 37 549 325 370 333 184 71 62 375 330- 25 136 82- 100 51- 321
[Izvērst]N 31340               MFI (izņemot centrālo banku)
135 62- 6 94- 128 1 205 475- 35 51- 4 19- 814 61 75- 30 16 6- 348- 214- 27
[Izvērst]N 31360                  Īstermiņa
9 22 42- 25- 14 24 22- 28- 16- 28 869- 853 70 29- 2 12- 12 3- 20 3
[Izvērst]N 31380                  Ilgtermiņa
125 41- 48 119- 114 1 180 453- 7 67 24- 850 39- 9 46- 28 4 18- 351- 194- 30
[Izvērst]N 31400               Valdība
- 11- 2 8 5 2- 9 0- 5 0 0 0 1 0 0 0 0 177 16 14 9
[Izvērst]N 31420                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 3 2- 23
[Izvērst]N 31440                  Ilgtermiņa
- 11- 2 8 5 2- 9 0- 5 0 0 0 1 0 0 0 0 91 13 12 32
[Izvērst]N 31490               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 8- 14- 25 110- 122 206- 27- 33- 120 74- 49 28- 23 11 76 133 74 51- 34 85
[Izvērst]N 31500                  Īstermiņa
- 1 0 0 2 1 0 0- 3 0 0 0 0 0 0 7 8 17 10 4 35
[Izvērst]N 31560                  Ilgtermiņa
- 7- 14- 25 107- 123 206- 27- 30- 120 74- 49 28- 23 11 69 125 57 41- 37 50
[Izvērst]N 31510               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2- 11- 47- 12- 6 12- 8 6- 8 1- 13 6 0 1 14 16 64 44 43 93
[Izvērst]N 31520                  Īstermiņa
- 1- 1- 1 1 0 0- 1- 1 0 0- 1 0 1 0- 1- 1 14 30 16 26
[Izvērst]N 31580                  Ilgtermiņa
3- 10- 46- 13- 6 13- 7 7- 7 2- 12 6- 1 2 15 16 51 15 27 67
[Izvērst]N 31600         Pasīvi
744 283 102- 39- 516 979- 538- 577 136- 608 440 840- 267 278 13 774 885- 358 809 645
[Izvērst]N 31620            Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
17 27- 26 6- 1 0 5 5- 31 4 20 30- 10 3- 34 1- 12- 10- 2 13
[Izvērst]N 31660               MFI (izņemot centrālo banku)
6 22- 1- 2- 1- 2 0 0- 26 0 13 12 0 2- 31 0 0 0 1 12
[Izvērst]N 31760               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
12 8- 5 8 1 1 7 7 0 3 6 21- 9 1- 3 1- 12- 9- 1 2
[Izvērst]N 31820               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 1- 2- 19 0 0 0- 2- 2- 4 1 2- 3- 1 0- 1 0 0- 1- 3 0
[Izvērst]N 31880            Parāda vērtspapīri
727 255 127- 45- 515 979- 543- 582 167- 612 420 810- 257 275 47 774 897- 348 811 631
[Izvērst]N 31900               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31920                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31940                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31960               MFI (izņemot centrālo banku)
- 2 1 0- 5- 38- 8- 3 0 1- 15- 13 126 0 2 1- 1 3 1 0 0
[Izvērst]N 31980                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32000                  Ilgtermiņa
- 2 1 0- 5- 38- 8- 3 0 1- 15- 13 126 0 2 1- 1 3 1 0 0
[Izvērst]N 32020               Valdība
734 259 7 0- 519 1 003- 243- 577 178- 624 439 617- 268 234 51 763 848- 367 799 603
[Izvērst]N 32040                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32060                  Ilgtermiņa
734 259 7 0- 519 1 003- 243- 577 178- 624 439 617- 268 234 51 763 848- 367 799 603
[Izvērst]N 32110               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 6- 3- 55- 42 32- 5- 286- 2- 2 2 6- 4 3 3 4 6 1 4 8- 1
[Izvērst]N 32120                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 3 0 0
[Izvērst]N 32180                  Ilgtermiņa
- 6- 3- 55- 42 32- 5- 286- 2- 2 2 0- 4 3 3 2 6 1 1 8- 1
[Izvērst]N 32130               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
1- 1 176 2 11- 11- 10- 3- 10 24- 13 71 8 36- 8 6 45 13 4 29
[Izvērst]N 32140                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
[Izvērst]N 32200                  Ilgtermiņa
1- 1 176 2 11- 11- 10- 3- 10 24- 13 71 8 36- 8 6 45 13 1 29
[Izvērst]N 32220      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
- 38 49 24 29- 105- 10- 91- 10- 2- 37 43 129 190 119 78 70- 191 14 48- 46
[Izvērst]N 32240         Aktīvi
- 72- 20- 47- 39- 147- 67- 126- 52- 46- 92- 17- 35- 38- 47- 80- 118- 264- 80- 58- 93
[Izvērst]N 32260            Centrālā banka
- 65- 14- 44- 36- 46- 57- 121- 43- 46- 53- 17- 14- 25- 41- 35- 95- 237- 64- 49- 75
[Izvērst]N 32280            MFI (izņemot centrālo banku)
0- 2- 2- 1- 26 0- 5- 2- 1- 21- 1- 19- 2- 1- 3- 8- 12- 6- 6- 7
[Izvērst]N 32300            Valdība
- 1- 1- 1- 1- 67- 1 0 0 0- 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 1
[Izvērst]N 32340            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 1 0 0 0 0- 5 0- 2 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0- 1 0
[Izvērst]N 32360            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 4- 4 0- 1- 7- 5 0- 5 0 0 0- 1- 10- 6- 42- 15- 16- 10- 2- 10
[Izvērst]N 32380         Pasīvi
- 34- 69- 71- 68- 42- 57- 35- 42- 44- 55- 59- 164- 228- 166- 158- 188- 73- 94- 106- 47
[Izvērst]N 32400            Centrālā banka
- 32- 59- 56- 55- 36- 38- 14- 30- 36- 47- 45- 55- 61- 115- 147- 100- 59- 85- 39- 41
[Izvērst]N 32420            MFI (izņemot centrālo banku)
- 1- 1- 7- 2- 1- 10- 19- 5- 5- 3- 6- 26- 3- 6- 8- 2- 5- 1 0- 3
[Izvērst]N 32440            Valdība
0- 7 0- 7 0- 8 0- 7 0- 8 0- 11 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32480            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 1- 1 0- 1- 5 0 0 0 0 3 0- 1- 1 0- 2- 1- 1 0 0 0
[Izvērst]N 32500            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0- 8- 2 0- 1- 2 0- 3 0- 8- 71- 163- 45- 1- 85- 8- 7- 66- 3
[Izvērst]N 32520      CITI IEGULDĪJUMI
950 443 490 24- 179- 382- 996- 347- 112- 796- 304 1 854- 737- 304 297 476 497- 136 953 858
[Izvērst]N 32540         Aktīvi
906- 1 150 406- 126- 420 289 136- 84- 141- 331 578 167 785 595 349 1 209- 104 299 430- 255
[Izvērst]N 32560            Cits pašu kapitāls
6 2- 2 21- 1 0 2- 24- 4 0 3 13 0 0 2 35 0 2- 4 3
[Izvērst]N 32580               Centrālā banka
- 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1
[Izvērst]N 32600               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32620               Valdība
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32660               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
9 2 0 18- 1 0 0- 24- 3 0 0 11 0 0 0 33 0 2- 4 2
[Izvērst]N 32680               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0- 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32700            Nauda un noguldījumi
1 060- 880 32- 11- 352 359 95 179- 127- 182 359- 139 876 667 87 1 345 88 399 253- 855
[Izvērst]N 32720               Centrālā banka
- 88 125 175 116 80 105 99 123- 75 53 109 105- 16 106 144- 174- 34 86 142 78
[Izvērst]N 32740                  Īstermiņa
- 83 125 175 116 81 105 99 123- 75 53 109 105- 16 106 144- 174- 35 85 141 82
[Izvērst]N 32760                  Ilgtermiņa
- 5 0 0 0- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1- 4
[Izvērst]N 32780               MFI (izņemot centrālo banku)
520- 397- 218- 79 51 119 13- 199 192- 275 36- 480 827 426- 395 1 572 328 28 59- 810
[Izvērst]N 32800                  Īstermiņa
520- 396- 218- 77 51 120 13- 197 192- 277 36- 478 829- 372- 395 1 571 227- 3 56- 813
[Izvērst]N 32860                  Ilgtermiņa
0- 2 0- 2 0- 2 0- 2 0 2 0- 2- 2 798 0 1 101 31 2 2
[Izvērst]N 32920               Valdība
754- 659- 63- 2- 602 2- 2 1 1- 1 2 16- 9 1 8 11- 2 365- 114- 22
[Izvērst]N 32940                  Īstermiņa
754- 659- 63- 2- 602 2- 2 1 1- 1 2 16- 9 1 8 11- 2 365- 114- 22
[Izvērst]N 32960                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33010               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 4 1 35- 39- 5- 15- 15 12 8- 9- 2 218 167- 24 14- 24- 124 19 3 19
[Izvērst]N 33020                  Īstermiņa
- 4 1 35- 39- 5- 15- 15 12 8- 9- 2 218 167- 24 14- 24- 124 19 3 19
[Izvērst]N 33080                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33030               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 122 50 103- 7 125 148 0 242- 251 51 214 2- 93 159 315- 40- 80- 99 162- 120
[Izvērst]N 33040                  Īstermiņa
- 122 50 103- 7 125 148 0 242- 251 51 214 2- 93 159 315- 40- 80- 99 162- 120
[Izvērst]N 33100                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33120            Aizdevumi
- 114 54- 56- 106- 44 136- 15- 168- 4- 63 15 52 0- 25 71- 90- 102- 49 110- 10
[Izvērst]N 33140               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33160                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33180                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33200               MFI (izņemot centrālo banku)
- 106- 17- 9- 120- 7 149- 20- 157 6- 65- 2 27- 75- 15 35- 59 13- 70 33- 3
[Izvērst]N 33220                  Īstermiņa
11 2 22- 77 36 136- 26- 159 18- 78 15 13- 44- 82 40- 66 59- 29 27- 61
[Izvērst]N 33240                  Ilgtermiņa
- 117- 18- 31- 42- 43 12 5 3- 13 13- 17 14- 31 66- 5 7- 45- 41 5 58
[Izvērst]N 33260               Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33280                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33300                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33350               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
8 73- 40- 28- 28- 5 7- 2- 7 1- 3- 6 36- 2 29- 23- 15 2 81- 7
[Izvērst]N 33360                  Īstermiņa
- 16- 1 1 2- 7- 4 15 10 1- 3- 1- 16 1 1- 3- 13 10 2- 2- 14
[Izvērst]N 33420                  Ilgtermiņa
23 73- 42- 30- 21- 1- 7- 11- 8 3- 2 10 35- 3 33- 11- 25 0 83 7
[Izvērst]N 33370               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 15- 2- 7 42- 9- 8- 2- 10- 2 1 20 31 40- 8 6- 8- 100 19- 4 0
[Izvērst]N 33380                  Īstermiņa
1 4 7 41- 7- 6 0- 10 4 2 19 8 60 0 5- 3- 102 3- 1 8
[Izvērst]N 33440                  Ilgtermiņa
- 16- 7- 14 1- 2- 2- 2 0- 7- 1 1 24- 20- 9 2- 5 2 17- 3- 7
[Izvērst]N 33460            Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmas
3- 26- 7 2 2 2- 5 10- 5 3- 1- 1- 4 2- 2 1- 5 6 11 2
[Izvērst]N 33480               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33500               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33520               Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33560               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
3- 26- 7 2 2 2- 5 10- 5 3- 1- 1- 4 2- 2 1- 5 6 11 2
[Izvērst]N 33580               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33590            Tirdzniecības kredīti un avansi
129- 26 73- 17 115- 50 142- 364 214- 13 199- 107 207 45 107- 326- 38- 127 37 121
[Izvērst]N 33595               Valdība
30- 7- 4 57 19- 24- 21 39 17- 25- 16 67- 12 13- 18- 3- 20- 15- 1 273
[Izvērst]N 33620               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
5 22- 2 3 3 13 0 1 3- 8 16 7- 5 13 2 2 28 20- 23- 3
[Izvērst]N 33640               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
94- 40 78- 77 92- 38 162- 405 193 20 199- 180 224 19 124- 325- 47- 132 61- 149
[Izvērst]N 33660            Citi aktīvi
- 178- 275 365- 15- 141- 158- 82 284- 214- 76 2 349- 295- 94 84 244- 47 67 24 483
[Izvērst]N 33680               Centrālā banka
- 5- 2 0 7 3- 2 0 13- 2 0 1 7 10 11 7- 39 54 58 60 80
[Izvērst]N 33740               MFI (izņemot centrālo banku)
1 27- 6- 15 2 3- 7 7- 4- 2- 3- 4 0 2- 4 0 7- 4 2 3
[Izvērst]N 33800               Valdība
- 227- 340 261 180- 147- 166- 87 261- 226- 97- 31 309- 219- 102 23 291- 116 7- 34 398
[Izvērst]N 33890               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
15- 14- 1- 18 0 15 6 0 11 28- 16 19- 1- 3 49- 20 6 9- 12 12
[Izvērst]N 33910               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
38 54 111- 169 2- 8 6 4 6- 5 50 18- 85- 1 8 11 2- 2 8- 9
[Izvērst]N 34000         Pasīvi
- 45- 1 594- 85- 150- 242 671 1 133 263- 29 465 882- 1 687 1 521 899 52 733- 601 435- 523- 1 114
[Izvērst]N 34020            Cits pašu kapitāls
0 2 1 1 1 0 0- 1- 2 4 0- 1 0- 2- 1 3 1 1 0 0
[Izvērst]N 34060               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34120               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0 0 0- 1 0 0- 1 0 0 0 0 0 0 1- 1 1 0 0 0
[Izvērst]N 34180               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 2 1 1 2 0 0 0- 2 4 0- 1- 1- 2- 1 4 0 1 0 1
[Izvērst]N 34240            Nauda un noguldījumi
- 3- 1 013- 442- 171- 482 895 837 284 624 507- 51- 1 191 1 264 941 196 843- 470 1 157- 470- 1 109
[Izvērst]N 34260               Centrālā banka
710- 994 13 15 89 735 826 558 586 929 149- 1 239 1 243 544 191 1 144- 581 958- 742- 1 161
[Izvērst]N 34280                  Īstermiņa
710- 994 13 15 89 735 826 558 586 929 149- 1 239 1 243 544 191 1 144- 581 958- 742- 1 161
[Izvērst]N 34300                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34320               MFI (izņemot centrālo banku)
- 712- 19- 456- 187- 572 161 11- 273 39- 420- 201 48 21 397 4- 299 112 198 273 52
[Izvērst]N 34340                  Īstermiņa
- 705- 1- 868 11- 109 112- 135 2 257- 366- 66 66 33 381- 50- 453 90 46 295- 189
[Izvērst]N 34400                  Ilgtermiņa
- 7- 18 412- 198- 463 50 146- 276- 218- 54- 136- 18- 13 16 55 154 22 152- 22 242
[Izvērst]N 34460               Valdība
0 0 0 1 0- 1 0 0- 1- 2 1 0 0 0 0- 1 0 0 0 0
[Izvērst]N 34480                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34500                  Ilgtermiņa
0 0 0 1 0- 1 0 0- 1- 2 1 0 0 0 0- 1 0 0 0 0
[Izvērst]N 34660            Aizņēmumi
- 12- 508- 36- 39 91- 196 444 85- 630- 26- 202- 406- 131- 81- 100- 24 1- 541 76 224
[Izvērst]N 34680               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34700                  SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34720                  Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34740                  Citi ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34760               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34780                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34800                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34820               Valdība
- 35- 552- 33- 41- 2- 10 145 219 234 82- 104- 93- 17 1- 25 47- 15- 521- 9 174
[Izvērst]N 34840                  SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34860                  Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34880                  Citi ilgtermiņa
- 35- 552- 33- 41- 2- 10 145 219 234 82- 104- 93- 17 1- 25 47- 15- 521- 9 174
[Izvērst]N 34930               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
11 99 26- 59- 33- 28 399- 37- 773- 30- 71- 309- 101- 93- 36- 35 19- 23 80- 17
[Izvērst]N 34940                  Īstermiņa
14 51 31- 28 118 58 63 40- 335 7 11- 143 12 11 8 11 5 4 4 10
[Izvērst]N 35000                  Ilgtermiņa
- 4 48- 6- 31- 151- 87 336- 77- 438- 37- 81- 166- 113- 104- 43- 47 14- 27 76- 27
[Izvērst]N 34950               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
12- 55- 28 61 125- 157- 100- 96- 92- 78- 27- 4- 13 12- 40- 36- 2 4 5 67
[Izvērst]N 34960                  Īstermiņa
32- 20- 27 3 9- 15 2- 1 6- 8- 1- 3- 1 8- 3 0- 1 36- 23 14
[Izvērst]N 35020                  Ilgtermiņa
- 20- 35- 1 58 116- 143- 102- 96- 98- 70- 26- 1- 12 4- 37- 36- 1- 32 29 53
[Izvērst]N 35040            Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmas
0 0- 4- 1 0- 1 1- 1- 1 0 0 0- 10 3 5 0- 4 3 0 1
[Izvērst]N 35060               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35080               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35100               Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35140               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0- 4- 1 0- 1 1- 1- 1 0 0 0- 10 3 5 0- 4 3 0 1
[Izvērst]N 35160               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35170            Tirdzniecības kredīti un avansi
- 93 43 190 46 143- 60- 36- 110- 42- 21 445- 98 317 115- 17- 298- 121- 105- 98- 159
[Izvērst]N 35175               Valdība
10 0 21- 3 4 11- 5- 6 14 3 2- 12 16- 14 15- 14 19 4 16- 24
[Izvērst]N 35200               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 6 15- 3 1- 2 11- 14 5 20- 10- 2- 5- 4 2 0 12 6 3 0 9
[Izvērst]N 35220               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 96 29 172 49 141- 82- 17- 109- 76- 14 445- 82 305 127- 31- 296- 146- 112- 114- 144
[Izvērst]N 35240            Citi pasīvi
62- 117 206 14 5 33- 113 5 21 2 303 9 82- 77- 32 209- 8- 80- 33- 72
[Izvērst]N 35260               Centrālā banka
0 0 2 4 0 4 8 9- 21 10 8 9- 25 12 0 5 1 7 0- 1
[Izvērst]N 35320               MFI (izņemot centrālo banku)
101- 100 155- 37- 7- 1- 1 6 34- 9- 3- 22 74- 71 3 2 50- 39- 16- 6
[Izvērst]N 35380               Valdība
- 21- 8- 6- 21 2- 12 13- 19 13- 5 262- 9- 5 0- 2 197- 54- 14- 18- 78
[Izvērst]N 35470               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 2- 10 63 55- 2 35- 118- 2 3 13 31 38 21- 15- 35 1- 4- 31- 2 13
[Izvērst]N 35490               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 16 1- 7 14 13 7- 15 10- 8- 7 5- 7 16- 3 3 4- 1- 2 3- 1
[Izvērst]N 35580            Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35600      REZERVES AKTĪVI
- 34- 2 9- 66 246- 88 202 87 71- 107 283- 103- 69- 119- 245- 7 68 113- 27 73
[Izvērst]N 35620         Monetārais zelts
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 3
[Izvērst]N 35680         Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 0 0 0 0 0 0 0 0- 6
[Izvērst]N 35700         Rezerves pozīcija SVF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 7 6 0 0 0
[Izvērst]N 35720         Citi rezerves aktīvi
- 34- 2 9- 67 245- 88 202 87 71- 107- 102- 103- 84- 119- 245- 13 61 112- 28 83
[Izvērst]N 35740            Nauda un noguldījumi
- 43- 21 10- 8 84- 80 49- 46 16 18 20- 35 13- 16 69- 88 16 34 4- 18
[Izvērst]N 35800            Vērtspapīri
9 19- 1- 58 161- 8 153 133 55- 124- 123- 68- 97- 104- 314 74 46 78- 31 101
[Izvērst]N 35900            Atvasinātie finanšu instrumenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35920            Citas prasības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 40000   NOVIRZE
122 190 94- 316 140 91 336- 121- 33 371 36 160 82 345 330 252 122 171 366 237

Kontakti

Daiga Gaigala-Ližbovska tālr.: 6702 2580 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)