03 MB ceturkšņa/ gada datu tabulas

Pusgada dati pieejami līdz ar 2. ceturkšņa datu publicēšanu; gada dati pieejami līdz ar 4. ceturkšņa datu publicēšanu.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Gads un pusgads
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu līmeņi - Visi
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Maksājumu bilances posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Posteņu līmeņi - Visi[Filtrēts]
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Augoši)[Filtrēts]
Ceturksnis(Augoši)[Filtrēt]
Maksājumu bilances posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2019
[Sakļaut]2020
[Sakļaut]2021
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
[Izvērst]N 10000   TEKOŠAIS KONTS
3- 143- 247 184 62 244- 80 619- 131- 521
[Izvērst]N 10020      PRECES
- 506- 730- 769- 637- 479- 300- 480- 230- 367- 767
[Izvērst]C 10020         Kredīts (eksports)
3 098 3 140 3 266 3 257 3 256 2 927 3 486 3 759 3 498 3 790
[Izvērst]C 10040            Vispārējās nozīmes preces
3 082 3 119 3 262 3 360 3 237 2 812 3 414 3 710 3 510 3 756
[Izvērst]C 10240            Preču neto eksports tirdzniecības starpniecības darījumos
12 15- 4- 105 17 115 70 47- 13 33
[Izvērst]C 10300            Nemonetārais zelts
4 7 8 2 2 1 2 2 1 1
[Izvērst]D 10020         Debets (imports)
3 603 3 871 4 035 3 894 3 735 3 227 3 966 3 989 3 865 4 557
[Izvērst]D 10040            Vispārējās nozīmes preces
3 603 3 871 4 035 3 894 3 731 3 224 3 964 3 984 3 862 4 553
[Izvērst]D 10300            Nemonetārais zelts
0 0 0 0 4 2 3 5 3 3
[Izvērst]N 10340      PAKALPOJUMI
537 626 634 629 480 453 443 459 416 401
[Izvērst]C 10340         Kredīts (eksports)
1 253 1 404 1 475 1 445 1 155 982 1 084 1 154 1 030 1 126
[Izvērst]C 10360            Ražošanas pakalpojumi
16 12 13 10 11 17 25 15 10 10
[Izvērst]C 10380            Remonta pakalpojumi
6 5 9 11 6 8 7 8 6 7
[Izvērst]C 10400            Transporta pakalpojumi
489 557 574 511 402 296 332 372 348 359
[Izvērst]C 10420               Jūras transports
97 85 76 71 56 53 52 62 55 45
[Izvērst]C 10440                  Pasažieri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 10460                  Kravas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 10480                  Citi
97 85 76 71 56 53 52 62 55 45
[Izvērst]C 10500               Gaisa transports
77 162 192 107 66 6 36 19 16 26
[Izvērst]C 10520                  Pasažieri
63 146 176 92 54 2 29 12 9 19
[Izvērst]C 10540                  Kravas
2 2 1 2 2 1 2 2 3 2
[Izvērst]C 10560                  Citi
12 14 15 13 10 3 5 5 4 5
[Izvērst]C 10580               Dzelzceļa transports
87 74 64 70 43 37 34 45 46 29
[Izvērst]C 10600                  Pasažieri
1 2 1 1 1 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 10620                  Kravas
74 61 53 56 35 30 29 38 39 25
[Izvērst]C 10640                  Citi
12 11 10 13 7 6 5 7 7 5
[Izvērst]C 10660               Autotransports
208 219 224 241 221 187 194 226 211 237
[Izvērst]C 10680                  Pasažieri
2 2 3 2 1 0 1 1 0 1
[Izvērst]C 10700                  Kravas
200 210 215 232 213 182 188 219 204 231
[Izvērst]C 10720                  Citi
6 6 6 7 6 5 5 6 6 6
[Izvērst]C 10730               Citi transporta pakalpojumi, pasta un kurjeru pakalpojumi
20 17 17 22 16 14 16 19 22 21
[Izvērst]C 10820            Braucieni
189 225 274 220 159 59 111 50 35 48
[Izvērst]C 10840               Darījumu
36 39 38 33 33 17 17 12 10 13
[Izvērst]C 10900               Personiskie
153 186 235 187 125 42 94 37 25 34
[Izvērst]C 10980            Būvniecība
57 70 80 98 76 90 86 105 82 76
[Izvērst]C 11040            Apdrošināšanas un pensiju pakalpojumi
0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
[Izvērst]C 11240            Finanšu pakalpojumi
53 53 54 44 38 37 38 33 42 33
[Izvērst]C 11260               Finanšu pakalpojumi, par kuriem maksā tieši
42 43 43 35 31 30 31 25 34 26
[Izvērst]C 11280               Netieši novērtētie finanšu starpniecības pakalpojumi (NNFSP)
10 10 11 10 7 7 7 9 7 7
[Izvērst]C 11300            Citur neiekļauta maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu
6 3 4 4 2 1 2 3 3 4
[Izvērst]C 11340            Telesakaru pakalpojumi
79 72 75 67 65 68 69 71 66 73
[Izvērst]C 11350            Datorpakalpojumi un informācijas pakalpojumi
127 138 135 153 141 138 133 164 145 163
[Izvērst]C 11440            Citi saimnieciskās darbības pakalpojumi
215 250 235 307 240 258 264 316 282 334
[Izvērst]C 11920            Individuālie, kultūras un atpūtas pakalpojumi
8 7 12 9 7 2 7 8 7 10
[Izvērst]C 12060            Citur neiekļautās valdības preces un pakalpojumi
9 12 10 10 9 6 10 9 5 8
[Izvērst]D 10340         Debets (imports)
716 778 842 815 676 529 641 695 615 725
[Izvērst]D 10360            Ražošanas pakalpojumi
8 8 5 8 3 6 3 9 3 6
[Izvērst]D 10380            Remonta pakalpojumi
5 9 7 8 10 4 6 3 3 10
[Izvērst]D 10400            Transporta pakalpojumi
218 240 253 240 213 146 184 185 179 205
[Izvērst]D 10420               Jūras transports
40 41 47 37 38 26 38 30 32 38
[Izvērst]D 10440                  Pasažieri
6 9 10 7 4 0 1 0 0 0
[Izvērst]D 10460                  Kravas
33 32 36 29 33 26 36 30 31 37
[Izvērst]D 10480                  Citi
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
[Izvērst]D 10500               Gaisa transports
79 96 101 94 78 34 44 46 39 47
[Izvērst]D 10520                  Pasažieri
34 41 41 42 32 2 6 3 2 8
[Izvērst]D 10540                  Kravas
18 17 19 20 21 19 21 24 27 25
[Izvērst]D 10560                  Citi
26 38 41 33 25 13 17 19 9 14
[Izvērst]D 10580               Dzelzceļa transports
27 27 26 28 25 24 27 28 28 31
[Izvērst]D 10600                  Pasažieri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 10620                  Kravas
21 21 21 22 21 21 24 24 24 29
[Izvērst]D 10640                  Citi
7 5 6 6 4 3 3 4 3 2
[Izvērst]D 10660               Autotransports
62 66 69 69 65 55 68 69 67 76
[Izvērst]D 10680                  Pasažieri
3 2 4 4 2 1 1 1 1 1
[Izvērst]D 10700                  Kravas
54 59 61 61 59 51 63 65 63 70
[Izvērst]D 10720                  Citi
5 4 3 5 5 3 3 3 4 5
[Izvērst]D 10730               Citi transporta pakalpojumi, pasta un kurjeru pakalpojumi
11 10 10 11 7 7 8 12 13 14
[Izvērst]D 10820            Braucieni
139 167 195 168 120 43 69 34 30 44
[Izvērst]D 10840               Darījumu
27 28 29 30 20 7 15 8 6 7
[Izvērst]D 10900               Personiskie
112 138 166 138 100 36 54 25 25 37
[Izvērst]D 10980            Būvniecība
12 12 14 19 12 11 16 35 12 17
[Izvērst]D 11040            Apdrošināšanas un pensiju pakalpojumi
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
[Izvērst]D 11240            Finanšu pakalpojumi
32 33 41 33 28 31 51 42 24 33
[Izvērst]D 11260               Finanšu pakalpojumi, par kuriem maksā tieši
15 16 26 19 12 16 36 29 12 20
[Izvērst]D 11280               Netieši novērtētie finanšu starpniecības pakalpojumi (NNFSP)
17 17 16 14 15 15 15 13 12 13
[Izvērst]D 11300            Citur neiekļauta maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu
10 10 12 13 7 5 5 10 6 8
[Izvērst]D 11340            Telesakaru pakalpojumi
42 36 35 29 24 31 29 27 25 30
[Izvērst]D 11350            Datorpakalpojumi un informācijas pakalpojumi
57 59 59 58 45 42 44 40 51 53
[Izvērst]D 11440            Citi saimnieciskās darbības pakalpojumi
184 194 210 229 204 203 226 302 273 311
[Izvērst]D 11920            Individuālie, kultūras un atpūtas pakalpojumi
4 5 6 6 5 2 3 3 3 3
[Izvērst]D 12060            Citur neiekļautās valdības preces un pakalpojumi
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
[Izvērst]N 12140      SĀKOTNĒJIE IENĀKUMI
- 118- 172- 222 54- 38- 45- 209 284- 215- 251
[Izvērst]C 12140         Kredīts
301 301 280 585 294 250 241 551 259 255
[Izvērst]C 12160            Atlīdzība nodarbinātajiem
143 147 143 153 137 110 114 114 119 121
[Izvērst]C 12220            Ieguldījumu ienākumi
98 116 104 155 90 107 97 129 95 105
[Izvērst]C 12240               Tiešās investīcijas
14 25 18 64 6 34 28 51 30 47
[Izvērst]C 12260                  Pašu kapitāls
9 20 14 54 0 30 23 46 25 43
[Izvērst]C 12280                     Dividendes
10 18 8 54 1 17 10 10 17 31
[Izvērst]C 12380                     Reinvestētā peļņa
- 1 2 6 0 0 12 13 36 9 13
[Izvērst]C 12480                  Parāda instrumenti
5 5 4 10 5 4 5 5 5 4
[Izvērst]C 12580               Portfeļieguldījumi
44 53 50 48 47 46 45 47 42 43
[Izvērst]C 12600                  Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
6 14 11 7 9 8 8 7 7 12
[Izvērst]C 12820                  Parāda vērtspapīri
38 40 39 41 38 37 37 41 34 31
[Izvērst]C 12840                     Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 12980                     Ilgtermiņa
38 39 39 41 38 37 37 41 34 31
[Izvērst]C 13120               Citi ieguldījumi
14 12 11 20 13 5 5 13 7 5
[Izvērst]C 13140                  Izmaksas no kvazikorporāciju ienākumiem
2 0 0 8 5 0 0 5 1 0
[Izvērst]C 13280                  Procenti
13 12 11 11 9 5 5 8 6 5
[Izvērst]C 13460                  Polišu turētāju ieguldījumu ienākumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 13600               Rezerves aktīvi
25 25 25 24 24 22 19 17 16 10
[Izvērst]C 13660            Citi sākotnējie ienākumi
61 38 33 277 67 33 30 308 45 29
[Izvērst]C 13680               Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 13840               Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
61 38 33 277 67 33 30 308 45 29
[Izvērst]D 12140         Debets
419 473 502 531 332 295 450 267 474 506
[Izvērst]D 12160            Atlīdzība nodarbinātajiem
21 22 19 20 19 17 16 17 19 24
[Izvērst]D 12220            Ieguldījumu ienākumi
385 433 471 499 300 262 422 237 441 463
[Izvērst]D 12240               Tiešās investīcijas
321 342 397 410 235 207 372 176 398 423
[Izvērst]D 12260                  Pašu kapitāls
310 330 385 394 222 192 359 162 387 409
[Izvērst]D 12280                     Dividendes
173 316 186 327 155 185 132 74 110 253
[Izvērst]D 12380                     Reinvestētā peļņa
138 13 200 67 67 7 227 87 277 156
[Izvērst]D 12480                  Parāda instrumenti
11 13 11 16 13 15 13 15 11 14
[Izvērst]D 12580               Portfeļieguldījumi
40 68 47 54 41 39 36 36 29 28
[Izvērst]D 12600                  Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
0 26 1 8 0 0 0 1 0 0
[Izvērst]D 12820                  Parāda vērtspapīri
40 42 46 45 41 39 36 35 29 27
[Izvērst]D 12840                     Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 12980                     Ilgtermiņa
40 42 46 45 41 39 36 35 29 27
[Izvērst]D 13120               Citi ieguldījumi
24 23 27 35 24 17 14 24 14 12
[Izvērst]D 13140                  Izmaksas no kvazikorporāciju ienākumiem
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 13280                  Procenti
24 22 27 34 24 16 14 24 14 12
[Izvērst]D 13460                  Polišu turētāju ieguldījumu ienākumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 13660            Citi sākotnējie ienākumi
13 18 13 12 13 16 12 13 14 19
[Izvērst]D 13680               Valdība
13 12 13 12 13 11 12 13 14 15
[Izvērst]D 13840               Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
0 6 0 0 0 4 0 0 0 5
[Izvērst]N 14000      OTRREIZĒJIE IENĀKUMI
89 133 111 137 99 136 166 106 36 96
[Izvērst]C 14000         Kredīts
272 262 279 292 268 264 284 292 247 304
[Izvērst]C 14020            Valdība
65 71 83 77 69 95 79 85 63 82
[Izvērst]C 14200            Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
207 192 196 215 200 169 205 207 184 221
[Izvērst]D 14000         Debets
182 129 167 155 169 128 118 185 211 207
[Izvērst]D 14020            Valdība
124 61 83 72 107 90 64 110 133 94
[Izvērst]D 14200            Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
59 68 84 83 62 39 54 76 78 114
[Izvērst]N 20000   KAPITĀLA KONTS
124 97 75 155 153 91 148 137 119 68
[Izvērst]C 20000      Kredīts
125 99 159 158 154 91 149 138 119 69
[Izvērst]C 20020         Neproducēto nefinanšu aktīvu bruto iegāde/atsavināšana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 20040         Kapitāla pārvedumi
125 99 159 158 154 91 149 138 119 69
[Izvērst]C 20060            Valdība
84 59 89 102 83 47 76 88 65 41
[Izvērst]C 20180            Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
41 40 70 56 72 43 73 51 54 28
[Izvērst]D 20000      Debets
1 2 84 2 1 0 1 1 0 0
[Izvērst]D 20020         Neproducēto nefinanšu aktīvu bruto iegāde/atsavināšana
0 0 82 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 20040         Kapitāla pārvedumi
1 2 2 2 0 0 0 1 0 0
[Izvērst]D 20060            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 20180            Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
1 2 2 2 0 0 0 1 0 0
[Izvērst]N 30000   FINANŠU KONTS
252 184- 76 21 334 443 463 599- 116- 240
[Izvērst]N 30020      TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
- 172- 46- 382- 296- 147- 111- 191- 206- 410- 591
[Izvērst]N 30020 A      Aktīvi
10 18 1 49 60- 5 47 64 59- 145
[Izvērst]N 30090            Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
- 1 5 7 30 9 76 23 49 15- 149
[Izvērst]N 30100               Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
3 4 2 31 11 77 23 50 16- 145
[Izvērst]N 30600               Prasības pret tiešajiem investoriem
- 3 1 5- 2- 2 0 0 0- 1- 5
[Izvērst]N 30260            Reinvestētā peļņa
- 1 2 6 0 0 12 13 36 9 13
[Izvērst]N 30410            Parāda instrumenti
12 11- 12 20 52- 94 11- 21 35- 8
[Izvērst]N 30440               Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
- 18- 5 6- 45 13- 23 12- 22 7 2
[Izvērst]N 30980               Prasības pret tiešajiem investoriem
16 20 15 33 12- 63- 32 3 40 16
[Izvērst]N 30460               Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
2- 6- 27- 2 9- 6- 4- 6 3- 22
[Izvērst]N 31000               Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
11 2- 7 33 19- 1 34 4- 15- 5
[Izvērst]N 30020 L      Pasīvi
182 65 383 345 207 106 237 270 468 446
[Izvērst]N 30590            Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
38- 23 111 226 148 72- 40 297 100 107
[Izvērst]N 30200               Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 30680               Saistības pret tiešajiem investoriem
38- 23 111 226 148 72- 40 297 100 107
[Izvērst]N 30800            Reinvestētā peļņa
138 13 200 67 67 7 227 87 277 156
[Izvērst]N 30950            Parāda instrumenti
6 75 72 51- 8 27 51- 114 92 184
[Izvērst]N 30500               Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
29 19 6 1 5- 14- 4- 23 2 0
[Izvērst]N 31040               Saistības pret tiešajiem investoriem
- 13 39 13 117- 37 34- 21- 42 106 105
[Izvērst]N 30520               Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
1- 4- 7 0 3 1- 6- 3 0- 1
[Izvērst]N 31060               Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
- 10 21 60- 67 20 6 81- 46- 16 79
[Izvērst]N 31080      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
- 457- 260- 224 335 492 1 032 1 581 1 062 355 1 291
[Izvērst]N 31100         Aktīvi
288 22- 122 296- 24 2 011 1 043 485 490 683
[Izvērst]N 31120            Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
124 172 102 32 267 48 278 179 234 427
[Izvērst]N 31140               Centrālā banka
6 0 6 6 18 6 1 3 13 183
[Izvērst]N 31160               MFI (izņemot centrālo banku)
- 2 0- 1- 14- 6- 1 4 9 5- 14
[Izvērst]N 31180               Valdība
1 1 1 1 1 1- 1 8- 1 3
[Izvērst]N 31220               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
114 163 94 39 280- 8 257 137 177 220
[Izvērst]N 31240               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
5 9 2 0- 26 50 18 22 40 35
[Izvērst]N 31260            Parāda vērtspapīri
164- 150- 224 264- 290 1 962 765 306 256 255
[Izvērst]N 31280               Centrālā banka
46- 186- 154 68- 37 549 325 370 333 184
[Izvērst]N 31300                  Īstermiņa
4- 3- 7 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31320                  Ilgtermiņa
42- 183- 147 68- 37 549 325 370 333 184
[Izvērst]N 31340               MFI (izņemot centrālo banku)
135 62- 6 94- 128 1 205 475- 35 51- 4
[Izvērst]N 31360                  Īstermiņa
9 22 42- 25- 14 24 22- 28- 16- 28
[Izvērst]N 31380                  Ilgtermiņa
125 41- 48 119- 114 1 180 453- 7 67 24
[Izvērst]N 31400               Valdība
- 11- 2 8 5 2- 9 0- 5 0 0
[Izvērst]N 31420                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31440                  Ilgtermiņa
- 11- 2 8 5 2- 9 0- 5 0 0
[Izvērst]N 31490               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 8- 14- 25 110- 122 206- 27- 30- 120 74
[Izvērst]N 31500                  Īstermiņa
- 1 0 0 2 1 0 0- 3 0 0
[Izvērst]N 31560                  Ilgtermiņa
- 7- 14- 25 107- 123 206- 27- 27- 120 74
[Izvērst]N 31510               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2- 11- 47- 12- 5 12- 8 6- 8 2
[Izvērst]N 31520                  Īstermiņa
- 1- 1- 1 1 0 0- 1- 1 0 0
[Izvērst]N 31580                  Ilgtermiņa
3- 10- 46- 13- 6 13- 7 7- 7 2
[Izvērst]N 31600         Pasīvi
744 283 102- 39- 516 979- 538- 577 136- 609
[Izvērst]N 31620            Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
17 27- 26 6- 1 0 5 5- 31 4
[Izvērst]N 31660               MFI (izņemot centrālo banku)
6 22- 1- 2- 1- 2 0 0- 26 0
[Izvērst]N 31760               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
12 8- 5 8 1 1 7 7 0 3
[Izvērst]N 31820               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 1- 2- 19 0 0 0- 2- 2- 4 1
[Izvērst]N 31880            Parāda vērtspapīri
727 255 127- 45- 515 979- 543- 582 167- 612
[Izvērst]N 31900               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31920                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31940                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31960               MFI (izņemot centrālo banku)
- 2 1 0- 5- 38- 8- 3 0 1- 15
[Izvērst]N 31980                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32000                  Ilgtermiņa
- 2 1 0- 5- 38- 8- 3 0 1- 15
[Izvērst]N 32020               Valdība
734 259 7 0- 519 1 003- 243- 577 178- 624
[Izvērst]N 32040                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32060                  Ilgtermiņa
734 259 7 0- 519 1 003- 243- 577 178- 624
[Izvērst]N 32110               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 6- 3- 55- 42 32- 5- 286- 2- 2 2
[Izvērst]N 32120                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32180                  Ilgtermiņa
- 6- 3- 55- 42 32- 5- 286- 2- 2 2
[Izvērst]N 32130               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
1- 1 176 2 11- 11- 10- 3- 10 24
[Izvērst]N 32140                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32200                  Ilgtermiņa
1- 1 176 2 11- 11- 10- 3- 10 24
[Izvērst]N 32220      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
- 35 52 27 32- 102- 7- 88- 8- 2- 34
[Izvērst]N 32240         Aktīvi
- 72- 20- 47- 39- 147- 67- 126- 53- 47- 91
[Izvērst]N 32260            Centrālā banka
- 65- 14- 44- 36- 46- 57- 121- 43- 46- 52
[Izvērst]N 32280            MFI (izņemot centrālo banku)
0- 2- 2- 1- 26 0- 5- 2- 1- 21
[Izvērst]N 32300            Valdība
- 1- 1- 1- 1- 67- 1 0 0 0- 22
[Izvērst]N 32340            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 1 0 0 0 0- 5 0- 2 0 4
[Izvērst]N 32360            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 4- 4 0- 1- 7- 5 0- 5 0 0
[Izvērst]N 32380         Pasīvi
- 37- 72- 74- 71- 45- 60- 38- 45- 45- 58
[Izvērst]N 32400            Centrālā banka
- 32- 59- 56- 55- 36- 38- 14- 30- 36- 43
[Izvērst]N 32420            MFI (izņemot centrālo banku)
- 1- 1- 7- 2- 1- 10- 19- 5- 5- 3
[Izvērst]N 32440            Valdība
- 3- 10- 3- 10- 3- 11- 3- 10- 3- 11
[Izvērst]N 32480            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 1- 1 0- 1- 5 0 0 0 0 3
[Izvērst]N 32500            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0- 8- 2 0- 1- 2 0- 1- 3
[Izvērst]N 32520      CITI IEGULDĪJUMI
950 442 494 17- 155- 383- 1 041- 337- 130- 800
[Izvērst]N 32540         Aktīvi
906- 1 152 409- 128- 397 288 136- 85- 160- 349
[Izvērst]N 32560            Cits pašu kapitāls
6 2- 2 21- 1 0 2- 24- 4 0
[Izvērst]N 32580               Centrālā banka
- 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32600               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32620               Valdība
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
[Izvērst]N 32660               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
9 2 0 18- 1 0 0- 24- 3 0
[Izvērst]N 32680               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0- 2 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32700            Nauda un noguldījumi
1 060- 880 32- 11- 351 359 95 179- 137- 200
[Izvērst]N 32720               Centrālā banka
- 88 125 175 116 80 105 99 123- 75 53
[Izvērst]N 32740                  Īstermiņa
- 83 125 175 116 81 105 99 123- 75 53
[Izvērst]N 32760                  Ilgtermiņa
- 5 0 0 0- 1 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32780               MFI (izņemot centrālo banku)
520- 397- 218- 79 51 119 13- 199 192- 275
[Izvērst]N 32800                  Īstermiņa
520- 396- 218- 77 51 120 13- 197 192- 277
[Izvērst]N 32860                  Ilgtermiņa
0- 2 0- 2 0- 2 0- 2 0 2
[Izvērst]N 32920               Valdība
754- 659- 63- 2- 602 2- 2 1- 1- 1
[Izvērst]N 32940                  Īstermiņa
754- 659- 63- 2- 602 2- 2 1- 1- 1
[Izvērst]N 32960                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33010               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 4 1 35- 39- 5- 15- 15 12 5- 6
[Izvērst]N 33020                  Īstermiņa
- 4 1 35- 39- 5- 15- 15 12 5- 6
[Izvērst]N 33080                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33030               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 122 50 103- 7 125 148 0 242- 258 30
[Izvērst]N 33040                  Īstermiņa
- 122 50 103- 7 125 148 0 242- 258 30
[Izvērst]N 33100                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33120            Aizdevumi
- 114 53- 57- 106- 44 136- 15- 169- 5- 51
[Izvērst]N 33140               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33160                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33180                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33200               MFI (izņemot centrālo banku)
- 106- 17- 9- 120- 7 149- 20- 157 6- 65
[Izvērst]N 33220                  Īstermiņa
11 2 22- 77 36 136- 26- 159 18- 78
[Izvērst]N 33240                  Ilgtermiņa
- 117- 18- 31- 42- 43 12 5 3- 13 13
[Izvērst]N 33260               Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33280                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33300                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33350               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
7 72- 41- 29- 28- 6 7- 2- 8 21
[Izvērst]N 33360                  Īstermiņa
- 16- 1 1 2- 7- 4 15 10 1- 3
[Izvērst]N 33420                  Ilgtermiņa
23 73- 42- 31- 21- 2- 8- 12- 9 23
[Izvērst]N 33370               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 15- 2- 7 42- 9- 8- 2- 10- 2- 7
[Izvērst]N 33380                  Īstermiņa
1 4 7 41- 7- 6 0- 10 4- 3
[Izvērst]N 33440                  Ilgtermiņa
- 16- 7- 14 1- 2- 2- 2 0- 7- 4
[Izvērst]N 33460            Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmas
3- 26- 7 2 2 2- 5 10- 5 3
[Izvērst]N 33480               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33500               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33520               Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33560               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
3- 26- 7 2 2 2- 5 10- 5 3
[Izvērst]N 33580               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33590            Tirdzniecības kredīti un avansi
129- 27 73- 14 115- 50 142- 364 206- 15
[Izvērst]N 33595               Valdība
30- 7- 4 57 19- 24- 21 39 17- 25
[Izvērst]N 33620               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
5 22- 2 3 3 13 0 1 3- 8
[Izvērst]N 33640               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
94- 41 79- 74 92- 38 162- 405 185 18
[Izvērst]N 33660            Citi aktīvi
- 178- 275 369- 19- 117- 158- 82 284- 215- 87
[Izvērst]N 33680               Centrālā banka
- 5- 2 0 7 3- 2 0 13- 2 0
[Izvērst]N 33740               MFI (izņemot centrālo banku)
1 27- 6- 15 2 3- 7 7- 4- 2
[Izvērst]N 33800               Valdība
- 227- 340 265 175- 123- 166- 87 261- 226- 108
[Izvērst]N 33890               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
15- 14- 1- 18 0 15 6 0 11 28
[Izvērst]N 33910               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
38 54 111- 169 2- 8 6 4 5- 5
[Izvērst]N 34000         Pasīvi
- 45- 1 594- 85- 145- 242 671 1 177 252- 30 450
[Izvērst]N 34020            Cits pašu kapitāls
0 2 1 1 1 0 0- 1- 2 4
[Izvērst]N 34060               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34120               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0 0 0- 1 0 0- 1 0 0
[Izvērst]N 34180               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 2 1 1 2 0 0 0- 2 4
[Izvērst]N 34240            Nauda un noguldījumi
- 3- 1 013- 442- 171- 482 895 837 284 624 508
[Izvērst]N 34260               Centrālā banka
710- 994 13 15 89 735 826 558 586 929
[Izvērst]N 34280                  Īstermiņa
710- 994 13 15 89 735 826 558 586 929
[Izvērst]N 34300                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34320               MFI (izņemot centrālo banku)
- 712- 19- 456- 187- 572 161 11- 273 39- 420
[Izvērst]N 34340                  Īstermiņa
- 705- 1- 868 11- 109 112- 135 2 257- 366
[Izvērst]N 34400                  Ilgtermiņa
- 7- 18 412- 198- 463 50 146- 276- 218- 54
[Izvērst]N 34460               Valdība
0 0 0 1 0- 1 0 0- 1 0
[Izvērst]N 34480                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34500                  Ilgtermiņa
0 0 0 1 0- 1 0 0- 1 0
[Izvērst]N 34660            Aizņēmumi
- 12- 508- 36- 39 91- 196 489 73- 631- 36
[Izvērst]N 34680               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34700                  SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34720                  Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34740                  Citi ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34760               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34780                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34800                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34820               Valdība
- 35- 552- 33- 41- 2- 10 145 219 234 103
[Izvērst]N 34840                  SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34860                  Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34880                  Citi ilgtermiņa
- 35- 552- 33- 41- 2- 10 145 219 234 103
[Izvērst]N 34930               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
11 99 26- 59- 33- 28 399- 37- 773- 30
[Izvērst]N 34940                  Īstermiņa
14 51 31- 28 118 58 63 40- 335 7
[Izvērst]N 35000                  Ilgtermiņa
- 4 48- 6- 31- 151- 87 336- 77- 438- 37
[Izvērst]N 34950               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
12- 54- 28 61 125- 157- 55- 109- 93- 109
[Izvērst]N 34960                  Īstermiņa
32- 20- 27 3 9- 15 2 2 5- 10
[Izvērst]N 35020                  Ilgtermiņa
- 20- 35- 1 58 116- 143- 58- 111- 97- 99
[Izvērst]N 35040            Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmas
0 0- 4- 1 0- 1 1- 1- 1 0
[Izvērst]N 35060               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35080               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35100               Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35140               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0- 4- 1 0- 1 1- 1- 1 0
[Izvērst]N 35160               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35170            Tirdzniecības kredīti un avansi
- 93 43 190 51 143- 60- 36- 109- 42- 25
[Izvērst]N 35175               Valdība
10 0 21- 3 4 11- 5- 6 14 3
[Izvērst]N 35200               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 6 15- 3 1- 2 11- 14 6 19- 10
[Izvērst]N 35220               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 96 29 172 54 141- 82- 17- 109- 74- 17
[Izvērst]N 35240            Citi pasīvi
62- 117 206 14 5 33- 113 5 21- 1
[Izvērst]N 35260               Centrālā banka
0 0 2 4 0 4 8 9- 21 10
[Izvērst]N 35320               MFI (izņemot centrālo banku)
101- 100 155- 37- 7- 1- 1 6 34- 9
[Izvērst]N 35380               Valdība
- 21- 8- 6- 21 2- 12 13- 19 13- 5
[Izvērst]N 35470               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 2- 10 63 55- 2 35- 118- 2 3 13
[Izvērst]N 35490               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 16 1- 7 14 13 7- 15 10- 9- 9
[Izvērst]N 35580            Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35600      REZERVES AKTĪVI
- 34- 2 9- 66 246- 88 202 87 71- 107
[Izvērst]N 35620         Monetārais zelts
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35680         Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35700         Rezerves pozīcija SVF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35720         Citi rezerves aktīvi
- 34- 2 9- 67 245- 88 202 87 71- 107
[Izvērst]N 35740            Nauda un noguldījumi
- 43- 21 10- 8 84- 80 49- 46 16 18
[Izvērst]N 35800            Vērtspapīri
9 19- 1- 58 161- 8 153 133 55- 124
[Izvērst]N 35900            Atvasinātie finanšu instrumenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35920            Citas prasības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 40000   NOVIRZE
126 231 95- 318 118 109 395- 158- 104 212

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)