Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Pusgads
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads un pusgads
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Skaits
Gads[Filtrēt]
Pusgads[Filtrēt]
Skaits
[Sakļaut]Gads(Augoši)[Filtrēt]
-
Pusgads(Augoši)
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2014
[Sakļaut]2015
[Sakļaut]2016
[Sakļaut]2017
[Sakļaut]2018
[Sakļaut]2019
[Sakļaut]2020
[Sakļaut]2021
[Sakļaut]2022
[Sakļaut]2023
2. pusgads
1. pusgads
2. pusgads
1. pusgads
2. pusgads
1. pusgads
2. pusgads
1. pusgads
2. pusgads
1. pusgads
2. pusgads
1. pusgads
2. pusgads
1. pusgads
2. pusgads
1. pusgads
2. pusgads
1. pusgads
2. pusgads
Kartes ar skaidrās naudas funkciju
2 331 236 2 340 920 2 336 526 2 307 816 2 310 096 2 253 842 2 244 601 2 182 483 2 187 338 2 180 399 2 148 768 2 112 135 2 098 355 2 045 629 2 051 605 1 961 962 2 066 699 2 092 129 2 103 814
Kartes ar maksājumu funkciju
2 326 458 2 344 347 2 373 098 2 358 260 2 364 434 2 299 145 2 306 615 2 229 568 2 243 002 2 237 094 2 232 064 2 185 270 2 175 833 2 108 516 2 114 215 2 071 330 2 186 456 2 204 797 2 118 696
-   t.sk. kartes ar debeta funkciju
1 776 471 1 754 081 1 714 603 1 634 150 1 583 594 1 974 714 1 976 379 1 957 652 1 975 723 1 973 669 2 004 990 1 966 689 1 969 124 1 919 770 1 926 828 1 649 023 1 675 831 1 662 761 1 574 915
-   t.sk. kartes ar atliktā debeta funkciju
236 957 267 274 321 253 368 425 418 710 21 206 23 390 20 866 19 635 18 950 14 055 11 382 10 523 9 794 9 265
-   t.sk. kartes ar kredīta funkciju
343 689 354 837 362 153 373 583 387 185 378 148 363 412 306 503 301 829 297 399 262 226 254 827 242 148 223 101 221 303 416 843 504 447 534 904 536 197
Karšu kopskaits (neatkarīgi no kartes funkciju skaita)
2 340 240 2 357 323 2 380 960 2 359 083 2 365 193 2 299 699 2 307 042 2 230 532 2 244 189 2 238 067 2 232 975 2 185 680 2 176 044 2 109 106 2 114 718 2 072 382 2 187 586 2 206 039 2 238 308
-   t.sk. bezkontakta maksājumu kartes
1 920 723 2 046 771 2 080 468 2 096 322

Datu avots:

no 2023. gada: pārskats "Statistisko datu par klientu maksājumiem pusgada pārskats" un "Statistisko datu par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā, pusgada pārskats", kas tiek vākts saskaņā ar Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumiem Nr. 208 "Statistisko datu par klientu maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"; 

no 2022. gada: pārskats "Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem" un "Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā", kas tiek vākts saskaņā ar Latvijas Bankas 2021. gada 11. jūnija noteikumiem Nr. 195 "Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanas noteikumi"; 

no 2014.-2021. gadam: pārskats "Kredītiestāžu, e-naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskats", kas tiek vākts saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 13. marta noteikumiem Nr. 131 "Kredītiestāžu, elektroniskās naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas noteikumi.

Piezīmes:

1. Datus sniedz 9 Latvijā reģistrētas kredītiestādes, četras citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles, kuras reģistrētas Latvijā, piecas elektroniskās naudas iestādes, piecas maksājumu iestādes, trīs citā valstī licencētas maksājumu iestādes filiāles, divas krājaizdevu sabiedrības, Latvijas Banka un Valsts Kase.

2. Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai informācija ir konfidenciāla.

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Skaits