05 MFI (izņemot Latvijas Banku) izsniegtie kredīti (dati līdz 2014. gada novembrim)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. latu)
Pārmaiņas (milj. eiro)
Pārmaiņas (milj. latu)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Kredīti rezidences un sektora dalījumā
[Filtrēts]
Valūtu dalījums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
Termiņdalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Termiņdalījums(Augoši)[Filtrēt]
Kredīti rezidences un sektora dalījumā(Augoši)[Filtrēts]
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]11 / 2014
Līdz 1 gadam
1-2 gadi
2-5 gadi
Ilgāk par 5 gadiem
[Sakļaut]Vietējām valdībām (rezidenti) (kopā)
0.1 0.0 2.7 17.4
 
Eiro
0.1 0.0 2.7 17.4
Ārvalstu valūtās
0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]Citiem finanšu starpniekiem un finanšu palīgsabiedrībām (rezidenti) (kopā)
203.8 19.9 263.4 82.0
 
Eiro
182.8 18.3 261.7 81.6
Ārvalstu valūtās
21.0 1.6 1.7 0.4
[Sakļaut]Apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem (rezidenti) (kopā)
0.0 0.0 0.0 0.0
 
Eiro
0.0 0.0 0.0 0.0
Ārvalstu valūtās
0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]Valsts nefinanšu sabiedrībām (rezidenti) (kopā)
4.7 0.7 79.2 621.9
 
Eiro
4.7 0.7 79.2 405.5
Ārvalstu valūtās
0.0 0.0 0.0 216.4
[Sakļaut]Privātajām nefinanšu sabiedrībām (rezidenti) (kopā)
1 403.9 289.5 1 631.8 2 546.9
 
Eiro
1 283.3 280.9 1 599.8 2 494.9
Ārvalstu valūtās
120.6 8.6 32.0 52.0
[Sakļaut]Kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei (rezidenti) (kopā)
155.4 18.2 96.3 4 497.8
 
Eiro
148.6 18.1 95.1 4 348.6
Ārvalstu valūtās
6.8 0.1 1.2 149.2
[Sakļaut]Patēriņa kredīti mājsaimniecībām (rezidenti) (kopā)
197.2 22.3 112.7 182.7
 
Eiro
195.3 22.3 112.5 182.3
Ārvalstu valūtās
1.9 0.0 0.2 0.4
[Sakļaut]Pārējie kredīti mājsaimniecībām (rezidenti) (kopā)
56.1 12.6 49.0 312.7
 
Eiro
54.4 12.4 48.3 307.8
Ārvalstu valūtās
1.7 0.2 0.7 4.9

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2013. gada 16. maija noteikumiem Nr. 99 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi".

Datu pārrēķins: Dati no latiem uz eiro pārrēķināti, izmantojot kursu "1 EUR = 0.702804 LVL", kas noteikts Padomes 2013. gada 9. jūlija Regulā (ES) Nr. 870/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Latvijai.

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv) vai piezvanot pa tālruni 6702 2700.

Vispārīgās piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.

Piezīmes par datiem
2013. gada maijā rezidentu mājsaimniecībām izsniegto patēriņa kredītu un kredītu mājokļa iegādei atlikuma pārmaiņas saistītas galvenokārt ar atsevišķu kredītiestāžu veikto pārklasifikāciju.

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

 

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. latu)
Pārmaiņas (milj. latu)
Atlikumi (milj. eiro)
Pārmaiņas (milj. eiro)