04 MFI (izņemot Latvijas Banku) mēneša bilance (dati līdz 2014. gada novembrim)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidences dalījums
Valūtu dalījums
Atlikumi (milj. latu)
Pārmaiņas (milj. eiro)
Pārmaiņas (milj. latu)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
MFI bilance
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
-
-
Izvērsums(Augoši)[Filtrēt]
06 / 2010
07 / 2010
08 / 2010
09 / 2010
10 / 2010
11 / 2010
12 / 2010
01 / 2011
02 / 2011
03 / 2011
04 / 2011
05 / 2011
06 / 2011
07 / 2011
08 / 2011
09 / 2011
10 / 2011
11 / 2011
12 / 2011
01 / 2012
02 / 2012
03 / 2012
04 / 2012
05 / 2012
06 / 2012
07 / 2012
08 / 2012
09 / 2012
10 / 2012
11 / 2012
12 / 2012
01 / 2013
02 / 2013
03 / 2013
04 / 2013
05 / 2013
06 / 2013
07 / 2013
08 / 2013
09 / 2013
10 / 2013
11 / 2013
12 / 2013
01 / 2014
02 / 2014
03 / 2014
04 / 2014
05 / 2014
06 / 2014
07 / 2014
08 / 2014
09 / 2014
10 / 2014
11 / 2014
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
29 711.1 29 540.5 29 903.6 29 470.6 29 562.6 29 897.1 30 650.7 30 137.5 29 842.8 29 660.3 29 649.9 29 263.8 29 015.5 28 727.8 28 961.2 29 007.4 28 979.9 29 028.5 29 325.4 28 900.2 29 114.4 28 251.4 28 335.6 27 361.3 27 867.4 27 667.5 27 976.2 27 783.1 28 119.1 28 116.7 28 344.2 28 452.8 28 205.7 28 438.5 28 649.9 28 733.4 28 723.6 28 968.0 28 943.8 28 452.2 28 465.1 28 427.4 29 257.4 28 836.0 28 948.2 27 938.8 27 942.5 28 090.5 28 396.3 29 031.8 29 042.8 29 474.5 29 623.3 30 009.4
 
[Izvērst]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ
2 277.3 2 330.2 2 485.2 2 567.1 2 559.8 2 622.4 2 694.2 2 399.8 2 467.0 2 431.8 2 353.7 2 408.0 2 234.4 2 018.6 2 045.3 2 024.3 1 893.1 1 785.2 2 032.1 1 759.7 1 902.5 1 945.2 1 888.4 1 927.8 1 773.7 1 944.1 2 198.9 2 180.2 2 351.1 2 491.8 2 727.7 2 771.0 3 076.8 3 038.2 3 119.0 3 209.4 3 186.6 3 189.1 3 220.5 3 333.1 3 565.7 3 669.5 4 458.5 2 375.9 2 473.9 2 429.4 2 221.7 2 276.5 1 248.2 966.5 933.0 1 053.7 834.5 1 007.7
[Izvērst]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU
3 473.1 3 429.4 3 529.5 3 346.8 3 569.9 3 810.9 4 606.0 4 499.6 4 288.3 4 271.2 4 494.1 4 051.3 4 274.4 4 340.6 4 376.3 4 300.2 4 506.9 4 698.8 5 180.6 4 995.8 5 041.5 4 897.6 4 981.2 4 709.7 5 084.8 4 670.5 4 817.2 4 777.4 4 898.9 4 837.9 5 146.3 5 358.9 4 728.0 4 980.0 5 146.3 4 995.7 5 406.5 5 775.5 5 570.9 5 005.2 5 132.4 4 885.5 4 797.4 7 017.2 6 906.9 6 009.9 5 972.5 6 176.6 7 159.4 7 599.6 7 627.6 7 877.2 7 971.9 8 113.2
[Izvērst]KREDĪTI
20 674.0 20 540.1 20 603.7 20 344.2 20 115.4 20 058.4 19 806.6 19 621.1 19 426.0 19 233.6 19 031.7 19 016.1 18 787.6 18 702.9 18 638.7 18 669.1 18 584.9 18 592.7 18 204.4 18 183.4 18 041.4 16 992.9 16 987.3 16 501.9 16 573.7 16 593.2 16 640.5 16 576.9 16 563.3 16 545.4 16 238.2 16 160.5 16 176.6 16 119.0 16 093.3 16 281.1 15 940.7 15 942.1 15 935.6 15 737.0 15 627.8 15 670.9 15 587.0 15 067.6 14 998.1 14 836.0 14 894.6 14 766.8 14 625.3 14 727.4 14 788.2 14 755.5 14 888.1 14 886.8
[Izvērst]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU
1 782.7 1 786.2 1 781.3 1 725.8 1 737.5 1 829.7 1 935.3 2 022.2 2 049.2 2 139.5 2 143.7 2 157.3 2 089.8 1 929.9 2 166.7 2 298.2 2 249.1 2 191.2 2 110.6 2 199.9 2 178.7 2 521.7 2 533.9 2 594.8 2 780.1 2 786.6 2 749.4 2 700.4 2 749.2 2 741.0 2 686.6 2 661.1 2 680.2 2 702.2 2 666.8 2 688.4 2 615.8 2 534.3 2 663.0 2 780.9 2 620.9 2 690.1 2 815.3 2 878.2 3 100.1 3 145.7 3 281.0 3 377.1 3 879.0 4 271.9 4 239.9 4 342.6 4 346.1 4 408.4
[Izvērst]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU
101.1 99.6 101.6 99.7 99.6 96.3 102.0 103.1 102.3 102.8 100.4 100.8 106.3 122.9 176.3 176.8 176.1 179.2 193.4 194.0 204.5 212.3 217.4 216.0 219.5 195.3 190.1 188.7 185.5 184.0 173.2 178.4 178.4 186.7 184.6 183.5 218.1 242.9 271.8 313.1 264.9 274.6 276.7 258.8 260.9 250.9 251.6 254.3 254.8 255.9 256.8 269.4 287.9 294.5
[Izvērst]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ
5.0 5.0 5.0 5.0 13.3 13.3 11.8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.2 2.8 2.8 8.6 8.6 9.2 9.4 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6
[Izvērst]LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ
376.8 379.0 362.8 363.3 360.0 368.7 389.0 392.8 398.6 406.0 409.9 396.3 395.7 399.7 400.0 399.7 401.6 409.2 436.8 436.8 458.3 434.3 431.4 394.8 416.0 423.9 421.2 440.3 444.5 444.5 463.4 462.4 468.8 465.8 473.8 474.2 471.6 470.0 470.2 463.0 464.1 474.6 489.1 487.4 480.7 465.7 469.4 461.6 451.7 457.0 457.0 460.8 530.6 536.8
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
133.6 132.0 130.2 128.3 171.3 169.5 172.0 168.5 167.3 167.1 166.5 181.4 179.7 178.5 176.3 176.7 179.1 178.0 142.9 141.9 142.0 140.6 139.7 129.6 125.4 124.8 124.4 123.5 123.9 125.8 124.0 121.0 127.5 127.8 127.9 128.6 128.6 129.2 130.1 130.9 128.0 130.6 133.3 129.4 129.9 129.8 130.3 129.6 126.3 125.4 125.6 125.6 124.7 124.0
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
887.5 839.0 904.3 890.4 935.8 927.9 933.8 925.4 939.1 903.3 944.9 947.6 942.6 1 029.7 976.6 959.8 986.5 991.6 1 022.0 986.1 1 142.9 1 104.2 1 153.7 884.1 891.6 926.5 831.9 793.1 800.1 743.7 782.2 736.9 766.8 816.2 835.6 769.8 753.0 682.2 679.0 686.3 658.6 628.4 697.3 618.7 589.1 662.8 712.2 638.6 642.0 618.5 605.1 580.1 629.9 628.4
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
29 712.1 29 541.0 29 904.4 29 471.4 29 562.3 29 897.0 30 651.1 30 137.6 29 842.4 29 660.7 29 649.8 29 264.2 29 016.1 28 727.8 28 961.2 29 007.3 28 980.1 29 029.0 29 325.4 28 899.7 29 114.1 28 250.9 28 335.9 27 361.5 27 867.5 27 667.2 27 976.4 27 783.2 28 119.5 28 116.7 28 344.1 28 452.4 28 205.3 28 438.0 28 649.8 28 733.4 28 723.4 28 967.5 28 943.6 28 452.0 28 464.9 28 427.4 29 257.3 28 836.1 28 948.2 27 938.9 27 942.4 28 090.5 28 396.5 29 031.9 29 042.8 29 474.5 29 623.3 30 009.4
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 95.4 5.0 4.0 4.0 0.0 0.0 6.0 6.0 31.0 25.0 25.0
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU
9 806.9 9 851.8 9 599.8 9 408.5 9 613.3 9 519.6 9 596.0 9 438.9 9 110.1 9 024.6 9 040.8 8 456.8 8 116.3 8 086.8 7 815.4 7 691.8 7 715.2 7 300.0 7 149.3 6 748.6 6 751.2 6 736.3 6 688.3 6 429.9 6 555.7 6 251.8 6 331.8 6 030.5 5 870.6 5 821.1 5 797.5 5 537.3 5 189.8 5 372.1 5 394.3 5 290.3 5 410.2 5 458.9 5 234.9 4 911.7 4 662.4 4 563.7 4 593.0 4 411.2 4 492.5 4 036.3 3 963.2 3 639.9 3 487.7 3 675.7 3 468.0 3 528.8 3 480.9 3 546.0
[Izvērst]NOGULDĪJUMI
14 067.8 13 922.7 14 292.9 14 059.7 14 031.2 14 430.6 15 238.9 14 812.9 14 882.0 14 814.7 14 755.8 15 078.1 15 108.8 14 974.5 15 471.1 15 503.7 15 460.8 15 412.4 15 334.5 15 317.8 15 595.7 15 555.5 15 895.7 15 786.5 16 171.4 16 168.9 16 460.5 16 525.6 16 962.8 17 003.8 17 275.5 17 707.3 17 769.7 17 814.2 17 915.9 18 054.6 18 062.3 18 268.5 18 503.0 18 253.6 18 572.4 18 457.8 19 332.9 19 520.6 19 501.7 18 872.0 18 929.0 19 391.8 19 878.6 20 280.8 20 435.0 20 852.6 20 860.4 21 177.6
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
273.5 272.7 269.3 279.1 275.6 249.5 250.3 246.1 229.5 229.3 228.2 135.5 135.4 135.5 129.4 130.7 124.9 126.1 772.7 771.4 701.1 75.0 76.3 79.0 97.3 136.6 135.7 152.3 161.5 197.5 198.8 197.9 226.8 267.2 279.0 278.2 330.2 326.7 332.2 327.4 358.4 395.7 333.8 331.4 366.2 371.9 386.8 392.2 383.2 440.8 449.8 468.4 515.9 487.3
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
594.4 531.1 669.0 691.3 633.8 678.9 637.8 667.6 654.7 637.8 685.2 638.7 747.1 617.4 629.6 646.0 649.4 1 185.5 1 120.9 1 081.7 1 121.5 1 350.0 1 127.7 701.9 660.5 706.0 632.9 671.7 704.4 708.2 765.5 701.5 692.9 757.1 800.2 823.9 707.0 693.3 660.6 790.0 729.8 864.3 876.0 577.0 663.2 780.2 720.4 669.4 633.3 590.8 615.7 544.2 595.1 613.4
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
2 584.0 2 636.4 2 600.2 2 571.5 2 545.1 2 531.4 2 478.0 2 479.5 2 466.6 2 440.5 2 416.6 2 428.0 2 368.4 2 332.5 2 304.5 2 325.1 2 282.8 2 266.1 2 550.6 2 580.4 2 574.9 2 143.2 2 126.5 1 716.9 1 683.6 1 674.9 1 661.1 1 626.4 1 602.6 1 586.9 1 498.7 1 470.3 1 462.1 1 444.8 1 421.1 1 432.4 1 376.7 1 361.1 1 322.9 1 247.4 1 204.4 1 191.3 1 132.9 1 042.7 1 038.3 1 065.5 1 063.5 1 054.1 1 045.9 1 043.7 1 044.6 1 044.1 1 035.4 1 029.9
[Izvērst]NAUDAS TIRGUS FONDU IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS
140.2 139.3 147.4 135.0 131.9 126.8 116.4 119.2 120.2 122.4 118.4 116.3 108.6 104.2 103.3 100.9 100.8 100.3 92.1 96.9 98.2 103.1 99.7 106.8 104.2 95.3 96.4 95.3 96.8 95.0 89.2 93.5 92.6 91.2 89.5 88.8 88.9 83.1 80.2 78.6 75.9 73.4 67.0 68.4 67.6 68.7 70.7 69.3 68.4 65.8 65.8 63.9 60.2 56.8
[Izvērst]KAPITĀLS UN REZERVES
2 245.3 2 187.0 2 325.8 2 326.3 2 331.4 2 360.2 2 333.7 2 373.4 2 379.3 2 391.4 2 404.8 2 410.8 2 431.5 2 476.9 2 507.9 2 609.1 2 646.2 2 638.6 2 305.3 2 302.9 2 271.5 2 287.8 2 321.7 2 540.5 2 594.8 2 633.7 2 658.0 2 681.4 2 720.8 2 704.2 2 718.9 2 744.6 2 771.4 2 691.4 2 749.8 2 765.2 2 748.1 2 775.9 2 809.8 2 843.3 2 861.6 2 881.2 2 907.5 2 789.4 2 813.7 2 740.3 2 804.8 2 873.8 2 899.4 2 928.3 2 957.9 2 941.5 3 050.4 3 073.4

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2013. gada 16. maija noteikumiem Nr. 99 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi".

Datu pārrēķins: Dati no latiem uz eiro pārrēķināti, izmantojot kursu "1 EUR = 0.702804 LVL", kas noteikts Padomes 2013. gada 9. jūlija Regulā (ES) Nr. 870/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Latvijai.

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv) vai piezvanot pa tālruni 6702 2700.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. latu)
Pārmaiņas (milj. latu)
Atlikumi (milj. eiro)
Pārmaiņas (milj. eiro)