05 MFI (izņemot Latvijas Banku) izsniegtie kredīti (dati līdz 2014. gada novembrim)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Valūtu dalījums
Atlikumi (milj. latu)
Pārmaiņas (milj. eiro)
Pārmaiņas (milj. latu)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Termiņdalījums
Kredīti rezidences un sektora dalījumā
[Filtrēts]
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Termiņdalījums(Augoši)[Filtrēt]
Kredīti rezidences un sektora dalījumā(Augoši)[Filtrēts]
09 / 2014
10 / 2014
11 / 2014
[Sakļaut]Līdz 1 gadam (kopā)
2 632.4 2 745.0 2 757.1
 
Vietējām valdībām (rezidenti)
0.1 0.1 0.1
Citiem finanšu starpniekiem un finanšu palīgsabiedrībām (rezidenti)
208.1 212.8 203.8
Apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem (rezidenti)
0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām (rezidenti)
7.5 6.2 4.7
Privātajām nefinanšu sabiedrībām (rezidenti)
1 401.6 1 389.9 1 403.9
Kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei (rezidenti)
159.0 158.6 155.4
Patēriņa kredīti mājsaimniecībām (rezidenti)
199.5 200.2 197.2
Pārējie kredīti mājsaimniecībām (rezidenti)
60.1 59.6 56.1
Nerezidentu ne-MFI
596.5 717.6 735.9
[Sakļaut]1-2 gadi (kopā)
432.0 436.9 421.1
 
Vietējām valdībām (rezidenti)
0.0 0.0 0.0
Citiem finanšu starpniekiem un finanšu palīgsabiedrībām (rezidenti)
23.1 22.5 19.9
Apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem (rezidenti)
0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām (rezidenti)
1.2 0.7 0.7
Privātajām nefinanšu sabiedrībām (rezidenti)
279.8 289.6 289.5
Kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei (rezidenti)
19.5 19.6 18.2
Patēriņa kredīti mājsaimniecībām (rezidenti)
22.0 22.5 22.3
Pārējie kredīti mājsaimniecībām (rezidenti)
14.0 13.7 12.6
Nerezidentu ne-MFI
72.4 68.3 57.9
[Sakļaut]2-5 gadi (kopā)
2 922.2 2 951.1 2 911.4
 
Vietējām valdībām (rezidenti)
0.9 2.4 2.7
Citiem finanšu starpniekiem un finanšu palīgsabiedrībām (rezidenti)
241.8 252.3 263.4
Apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem (rezidenti)
0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām (rezidenti)
77.1 78.5 79.2
Privātajām nefinanšu sabiedrībām (rezidenti)
1 700.3 1 677.0 1 631.8
Kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei (rezidenti)
101.1 97.6 96.3
Patēriņa kredīti mājsaimniecībām (rezidenti)
109.4 111.5 112.7
Pārējie kredīti mājsaimniecībām (rezidenti)
49.2 48.7 49.0
Nerezidentu ne-MFI
642.4 683.1 676.3
[Sakļaut]Ilgāk par 5 gadiem (kopā)
8 763.4 8 750.1 8 786.9
 
Vietējām valdībām (rezidenti)
22.2 22.1 17.4
Citiem finanšu starpniekiem un finanšu palīgsabiedrībām (rezidenti)
93.3 92.0 82.0
Apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem (rezidenti)
0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām (rezidenti)
643.0 633.3 621.9
Privātajām nefinanšu sabiedrībām (rezidenti)
2 514.9 2 494.2 2 546.9
Kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei (rezidenti)
4 524.1 4 506.6 4 497.8
Patēriņa kredīti mājsaimniecībām (rezidenti)
182.2 182.8 182.7
Pārējie kredīti mājsaimniecībām (rezidenti)
310.3 309.0 312.7
Nerezidentu ne-MFI
473.4 510.1 525.5

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2013. gada 16. maija noteikumiem Nr. 99 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi".

Datu pārrēķins: Dati no latiem uz eiro pārrēķināti, izmantojot kursu "1 EUR = 0.702804 LVL", kas noteikts Padomes 2013. gada 9. jūlija Regulā (ES) Nr. 870/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Latvijai.

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv) vai piezvanot pa tālruni 6702 2700.

Vispārīgās piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.

Piezīmes par datiem
2013. gada maijā rezidentu mājsaimniecībām izsniegto patēriņa kredītu un kredītu mājokļa iegādei atlikuma pārmaiņas saistītas galvenokārt ar atsevišķu kredītiestāžu veikto pārklasifikāciju.

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

 

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. latu)
Pārmaiņas (milj. latu)
Atlikumi (milj. eiro)
Pārmaiņas (milj. eiro)