03 MFI piesaistītie noguldījumi un saistības pret MFI (izņemot centrālo banku; sākot ar datiem par 2014. gada decembri)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidences dalījums
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Valūtu dalījums
Valūtu grupu dalījums
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Noguldījumi sektoru dalījumā
[Filtrēts]
Noguldījumi apakšsektoru dalījumā
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
Termiņdalījums[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
[Sakļaut]Termiņa veids(Augoši)[Filtrēts]
-
Termiņš(Augoši)
Noguldījumi sektoru dalījumā(Augoši)[Filtrēts]
Noguldījumi apakšsektoru dalījumā(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]01 / 2022
[Izvērst]02 / 2022
[Izvērst]03 / 2022
[Izvērst]04 / 2022
[Izvērst]05 / 2022
[Izvērst]06 / 2022
[Izvērst]07 / 2022
[Izvērst]08 / 2022
[Izvērst]09 / 2022
[Izvērst]10 / 2022
[Izvērst]11 / 2022
[Izvērst]12 / 2022
[Izvērst]01 / 2023
[Izvērst]02 / 2023
[Izvērst]03 / 2023
[Sakļaut]Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu
Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu (kopā)
Līdz 3 mēnešiem
ilgāk par 3 mēn.
[Izvērst]Vietējo valdību
0.1 0.1 0.1 0.1 7.4 7.3 7.7 9.4 11.2 11.7 12.5 12.6 10.1 11.3 11.8 8.5
[Sakļaut]Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu (kopā)
0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.7 1.3 1.3 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1
 
Apdrošināšanas sabiedrību
0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.7 1.3 1.3 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1
[Izvērst]Citu finanšu iestāžu (i)
53.7 0.0 53.7 52.8 52.7 52.7 42.7 42.8 42.9 43.2 4.4 4.4 3.8 3.6 3.8 3.8 3.7
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrību (kopā)
12.3 1.2 13.5 10.7 10.6 9.8 9.4 9.4 9.8 11.9 12.6 11.2 9.0 9.3 8.7 8.8 8.4
 
Valsts nefinanšu sabiedrībām
1.4 1.4 1.4 1.4 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
10.9 1.2 12.1 9.3 9.2 8.9 8.5 8.5 8.9 11.0 11.7 10.3 8.6 8.9 8.3 8.4 8.0
[Izvērst]Mājsaimniecību
675.2 3.9 679.1 682.4 677.6 680.8 680.5 678.8 677.2 678.6 680.9 675.3 668.8 668.5 663.5 659.0 647.3
[Izvērst]Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
3.9 3.9 4.1 4.7 4.9 4.9 5.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Datu avots: statistiskie dati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumiem Nr. 218 “Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi” (sk. Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Sektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)