04 MFI (izņemot Latvijas Banku) mēneša bilance (dati līdz 2014. gada novembrim)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidences dalījums
Atlikumi (milj. latu)
Pārmaiņas (milj. eiro)
Pārmaiņas (milj. latu)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
MFI bilance
Valūtu dalījums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
[Sakļaut]Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
-
-
Izvērsums(Augoši)[Filtrēt]
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
09 / 2014
10 / 2014
11 / 2014
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
29 474.5 29 623.3 30 009.4
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
1 053.7 834.5 1 007.7
 
[Sakļaut]Nauda kasē (kopā)
214.8 208.4 215.3
 
Eiro
173.3 166.6 172.1
Ārvalstu valūtās
41.5 41.8 43.2
[Sakļaut]Noguldījumi Latvijas Bankā (kopā)
838.9 626.1 792.4
 
Eiro
838.9 626.1 792.4
Ārvalstu valūtās
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
7 877.2 7 971.9 8 113.2
 
[Sakļaut]Pret ārvalstu centrālajām bankām (kopā)
0.2 0.0 0.0
 
Eiro
0.2 0.0 0.0
Ārvalstu valūtās
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]Pret saistītajām un radniecīgajām MFI (kopā)
3 049.5 3 097.0 3 243.0
 
Eiro
2 388.5 2 477.7 2 637.9
Ārvalstu valūtās
661.0 619.3 605.1
[Sakļaut]Pret MFI, kas nav saistītās un radniecīgās (kopā)
4 827.5 4 874.9 4 870.2
 
Eiro
1 372.5 1 556.0 1 454.9
Ārvalstu valūtās
3 455.0 3 318.9 3 415.3
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
14 755.5 14 888.1 14 886.8
 
[Sakļaut]Centrālajām valdībām (kopā)
5.5 5.2 10.6
 
Eiro
5.5 5.2 10.6
Ārvalstu valūtās
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]Vietējām valdībām (kopā)
23.1 24.6 20.1
 
Eiro
23.1 24.6 20.1
Ārvalstu valūtās
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]CFS un finanšu palīgsabiedrībām (kopā)
796.2 920.9 888.1
 
Eiro
655.6 701.7 689.1
Ārvalstu valūtās
140.6 219.2 199.0
[Sakļaut]Apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem (kopā)
0.0 0.0 0.0
 
Eiro
0.0 0.0 0.0
Ārvalstu valūtās
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]Valsts nefinanšu sabiedrībām (kopā)
728.8 718.7 706.5
 
Eiro
508.5 501.3 490.1
Ārvalstu valūtās
220.3 217.4 216.4
[Sakļaut]Privātajām nefinanšu sabiedrībām (kopā)
7 236.3 7 267.4 7 310.5
 
Eiro
6 071.2 6 051.5 6 074.9
Ārvalstu valūtās
1 165.1 1 215.9 1 235.6
[Sakļaut]Mājsaimniecībām (kopā)
5 904.6 5 890.7 5 884.5
 
Eiro
5 640.1 5 623.9 5 601.3
Ārvalstu valūtās
264.5 266.8 283.2
[Sakļaut]Mājsaimniecības apkalpojošām biedrībām un nodibinājumiem (kopā)
61.0 60.6 66.5
 
Eiro
61.0 60.6 66.5
Ārvalstu valūtās
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
4 342.6 4 346.1 4 408.4
 
[Sakļaut]MFI (kopā)
1 111.0 1 127.9 1 168.2
 
Eiro
315.3 312.8 311.8
Ārvalstu valūtās
795.7 815.1 856.4
[Sakļaut]Centrālo valdību (kopā)
2 281.8 2 255.1 2 250.2
 
Eiro
944.8 921.6 858.7
Ārvalstu valūtās
1 337.0 1 333.5 1 391.5
[Sakļaut]Vietējo valdību (kopā)
49.8 51.2 52.3
 
Eiro
0.3 1.4 2.4
Ārvalstu valūtās
49.5 49.8 49.9
[Sakļaut]CFS un finanšu palīgsabiedrību (kopā)
406.1 390.2 405.4
 
Eiro
179.6 169.0 168.9
Ārvalstu valūtās
226.5 221.2 236.5
[Sakļaut]Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu (kopā)
1.3 1.3 1.3
 
Eiro
0.0 0.0 0.0
Ārvalstu valūtās
1.3 1.3 1.3
[Sakļaut]Valsts nefinanšu sabiedrību (kopā)
62.9 63.6 68.4
 
Eiro
8.3 8.3 9.4
Ārvalstu valūtās
54.6 55.3 59.0
[Sakļaut]Privāto nefinanšu sabiedrību (kopā)
429.7 456.8 462.6
 
Eiro
71.1 80.1 92.7
Ārvalstu valūtās
358.6 376.7 369.9
[Sakļaut]Mājsaimniecības apkalpojošo biedrību un nodibinājumu (kopā)
0.0 0.0 0.0
 
Eiro
0.0 0.0 0.0
Ārvalstu valūtās
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
269.4 287.9 294.5
 
[Sakļaut]MFI (kopā)
1.2 1.2 1.1
 
Eiro
0.1 0.1 0.1
Ārvalstu valūtās
1.1 1.1 1.0
[Sakļaut]CFS un finanšu palīgsabiedrību (kopā)
7.3 9.3 8.8
 
Eiro
0.9 0.9 0.9
Ārvalstu valūtās
6.4 8.4 7.9
[Sakļaut]Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu (kopā)
0.0 0.0 0.0
 
Eiro
0.0 0.0 0.0
Ārvalstu valūtās
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]Valsts nefinanšu sabiedrību (kopā)
0.1 0.0 0.0
 
Eiro
0.0 0.0 0.0
Ārvalstu valūtās
0.1 0.0 0.0
[Sakļaut]Privāto nefinanšu sabiedrību (kopā)
8.9 8.8 8.5
 
Eiro
0.7 0.7 0.7
Ārvalstu valūtās
8.2 8.1 7.8
[Sakļaut]Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (kopā)
247.4 264.0 271.5
 
Eiro
200.5 208.6 216.1
Ārvalstu valūtās
46.9 55.4 55.4
[Sakļaut]Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības (kopā)
4.5 4.6 4.6
 
Eiro
0.5 0.5 0.5
Ārvalstu valūtās
4.0 4.1 4.1
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
9.6 9.6 9.6
 
[Sakļaut]MFI (kopā)
0.0 0.0 0.0
 
Eiro
0.0 0.0 0.0
Ārvalstu valūtās
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]CFS un finanšu palīgsabiedrību (kopā)
0.0 0.0 0.0
 
Eiro
0.0 0.0 0.0
Ārvalstu valūtās
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu (kopā)
1.6 1.6 1.6
 
Eiro
1.6 1.6 1.6
Ārvalstu valūtās
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]Valsts nefinanšu sabiedrību (kopā)
0.0 0.0 0.0
 
Eiro
0.0 0.0 0.0
Ārvalstu valūtās
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]Privāto nefinanšu sabiedrību (kopā)
8.0 8.0 8.0
 
Eiro
8.0 8.0 8.0
Ārvalstu valūtās
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
460.8 530.6 536.8
 
[Sakļaut]MFI (kopā)
82.6 152.3 152.3
 
Eiro
25.0 94.7 94.7
Ārvalstu valūtās
57.6 57.6 57.6
[Sakļaut]CFS un finanšu palīgsabiedrību (kopā)
260.3 257.8 257.8
 
Eiro
260.3 257.8 257.8
Ārvalstu valūtās
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu (kopā)
1.7 1.7 1.7
 
Eiro
1.7 1.7 1.7
Ārvalstu valūtās
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]Valsts nefinanšu sabiedrību (kopā)
0.0 0.0 0.0
 
Eiro
0.0 0.0 0.0
Ārvalstu valūtās
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]Privāto nefinanšu sabiedrību (kopā)
116.2 118.8 125.0
 
Eiro
116.2 118.8 125.0
Ārvalstu valūtās
0.0 0.0 0.0
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
125.6 124.7 124.0
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
580.1 629.9 628.4
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
29 474.5 29 623.3 30 009.4
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
31.0 25.0 25.0
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
3 528.8 3 480.9 3 546.0
 
[Sakļaut]Pret ārvalstu centrālajām bankām (kopā)
0.0 0.0 0.0
 
Eiro
0.0 0.0 0.0
Ārvalstu valūtās
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]Pret saistītajām un radniecīgajām MFI (kopā)
3 053.7 3 059.4 3 126.0
 
Eiro
2 655.5 2 639.6 2 692.0
Ārvalstu valūtās
398.2 419.8 434.0
[Sakļaut]Pret MFI, kas nav saistītās un radniecīgās (kopā)
475.1 421.5 420.0
 
Eiro
164.9 184.6 178.4
Ārvalstu valūtās
310.2 236.9 241.6
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
20 852.6 20 860.4 21 177.6
 
[Sakļaut]Centrālo valdību (kopā)
1 409.1 1 387.1 1 319.2
 
Eiro
1 402.5 1 381.7 1 313.2
Ārvalstu valūtās
6.6 5.4 6.0
[Sakļaut]Vietējo valdību (kopā)
214.8 218.5 223.2
 
Eiro
214.7 218.4 223.1
Ārvalstu valūtās
0.1 0.1 0.1
[Sakļaut]CFS un finanšu palīgsabiedrību (kopā)
316.0 343.6 379.4
 
Eiro
246.5 264.2 295.0
Ārvalstu valūtās
69.5 79.4 84.4
[Sakļaut]Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu (kopā)
384.1 348.3 358.3
 
Eiro
365.0 320.8 332.9
Ārvalstu valūtās
19.1 27.5 25.4
[Sakļaut]Valsts nefinanšu sabiedrību (kopā)
511.9 502.2 477.6
 
Eiro
504.5 492.5 468.3
Ārvalstu valūtās
7.4 9.7 9.3
[Sakļaut]Privāto nefinanšu sabiedrību (kopā)
11 140.8 11 082.0 11 375.9
 
Eiro
4 680.7 4 701.9 4 770.0
Ārvalstu valūtās
6 460.1 6 380.1 6 605.9
[Sakļaut]Mājsaimniecību (kopā)
6 753.2 6 854.3 6 921.1
 
Eiro
5 220.5 5 311.3 5 368.0
Ārvalstu valūtās
1 532.7 1 543.0 1 553.1
[Sakļaut]Mājsaimniecības apkalpojošo biedrību un nodibinājumu (kopā)
122.7 124.4 122.9
 
Eiro
112.4 114.3 113.1
Ārvalstu valūtās
10.3 10.1 9.8
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
468.4 515.9 487.3
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
544.2 595.1 613.4
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
1 044.1 1 035.4 1 029.9
[Izvērst]NAUDAS TIRGUS FONDU IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS
63.9 60.2 56.8
[Sakļaut]KAPITĀLS UN REZERVES (kopā)
2 941.5 3 050.4 3 073.4
 
[Sakļaut]Kapitāls un rezerves, izņemot pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi (kopā)
2 700.1 2 773.7 2 770.5
 
Eiro
2 700.1 2 773.7 2 770.5
[Sakļaut]Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi (kopā)
241.4 276.7 302.9
 
Eiro
241.4 276.7 302.9

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2013. gada 16. maija noteikumiem Nr. 99 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi".

Datu pārrēķins: Dati no latiem uz eiro pārrēķināti, izmantojot kursu "1 EUR = 0.702804 LVL", kas noteikts Padomes 2013. gada 9. jūlija Regulā (ES) Nr. 870/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Latvijai.

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv) vai piezvanot pa tālruni 6702 2700.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. latu)
Pārmaiņas (milj. latu)
Atlikumi (milj. eiro)
Pārmaiņas (milj. eiro)