01 Starptautisko rezervju matricas sadaļas
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
Sadaļa - II Iepriekš noteiktas ārvalstu valūtas aktīvu īstermiņa neto pārmaiņas (nominālvērtība)
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Starptautisko rezervju matricas posteņu kods un nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Sadaļa - II Iepriekš noteiktas ārvalstu valūtas aktīvu īstermiņa neto pārmaiņas (nominālvērtība)[Filtrēts]
Datu lauki
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Starptautisko rezervju matricas posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2020
02 / 2020
03 / 2020
04 / 2020
05 / 2020
06 / 2020
07 / 2020
08 / 2020
09 / 2020
10 / 2020
11 / 2020
12 / 2020
01 / 2021
02 / 2021
03 / 2021
04 / 2021
05 / 2021
06 / 2021
07 / 2021
08 / 2021
09 / 2021
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
II.1  Aizdevumi, vērtspapīri un noguldījumi ārvalstu valūtā
0- 21 0- 21 0- 21 0- 20 0- 19 0- 375 0- 360 0- 355 0- 362 0- 362 0- 355 0- 336 0- 340 0- 340 0- 351 0- 340 0- 340 0 0 0 0 0- 1 0
II.1.1  Aizplūde (-)
0- 21 0- 21 0- 21 0- 20 0- 19 0- 375 0- 360 0- 355 0- 362 0- 362 0- 355 0- 336 0- 340 0- 340 0- 351 0- 340 0- 340 0 0 0 0 0- 1 0
II.1.1.a  Pamatsumma
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 356 0- 342 0- 337 0- 343 0- 344 0- 337 0- 328 0- 331 0- 332 0- 342 0- 331 0- 331 0 0 0 0 0 0 0
II.1.1.b  Procenti
0- 20 0- 20 0- 20 0- 20 0- 19 0- 19 0- 18 0- 18 0- 18 0- 18 0- 18 0- 9 0- 9 0- 9 0- 9 0- 9 0- 9 0 0 0 0 0 0 0
II.1.2  Ieplūde (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.2.a  Pamatsumma
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.2.b  Procenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.2  Ārpusbiržas nākotnes līgumu un biržā tirgoto nākotnes līgumu, kas saistīti ar iekšzemes valūtas pirkšanu/pārdošanu, kopējās īsās un garās pozīcijas (t.sk. valūtas mijmaiņas līgumu otrais solis – ārpusbiržas nākotnes darījumi)
- 2 049 0- 1 950 0- 2 091 0- 2 122 0- 1 987 0- 1 920 0- 1 736 0- 1 730 0- 1 731 0- 1 708 0- 1 698 0- 1 714 0- 1 807 0- 1 764 0- 1 757 0- 1 704 0- 1 670 0- 1 819 0- 1 814 0- 1 802 0- 1 963
II.2.a  Īsās pozīcijas (-)
- 3 126 0- 2 026 0- 2 226 0- 2 248 0- 2 007 0- 2 170 0- 1 790 0- 1 777 0- 1 782 0- 2 650 0- 1 725 0- 1 879 0- 1 974 0- 2 030 0- 1 833 0- 1 743 0- 2 128 0- 1 852 0- 1 827 0- 1 837 0- 2 024
II.2.b  Garās pozīcijas (+)
1 076 0 75 0 135 0 126 0 20 0 251 0 55 0 48 0 51 0 942 0 27 0 165 0 167 0 267 0 76 0 39 0 458 0 33 0 13 0 35 0 61
II.3  Citi
- 1 728 0- 1 815 0- 1 728 0- 1 706 0- 1 708 0- 1 733 0- 1 793 0- 1 848 0- 1 899 0- 1 932 0- 1 845 0- 1 837 0- 1 891 0- 1 921 0- 1 976 0- 1 939 0- 1 820 0- 1 855 0- 1 826 0- 1 795 0- 1 792
II.3.1  Aizplūde, kas saistīta ar repo darījumiem (-)
- 1 728 0- 1 815 0- 1 728 0- 1 706 0- 1 708 0- 1 733 0- 1 793 0- 1 848 0- 1 899 0- 1 932 0- 1 845 0- 1 837 0- 1 891 0- 1 921 0- 1 976 0- 1 939 0- 1 820 0- 1 855 0- 1 826 0- 1 795 0- 1 792
II.3.2  Ieplūde, kas saistīta ar reverse repo darījumiem (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.3  Tirdzniecības kredīti (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.4  Tirdzniecības kredīti (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.5  Citi parādi kreditoriem (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.6  Citi debitoru parādi (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1 (1M)  Aizdevumi, vērtspapīri un noguldījumi ārvalstu valūtā
0 0 0 0 0 0 0 0 0- 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 339 0 0 0 0 0 0 0
II.1.1 (1M)  Aizplūde (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0- 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 339 0 0 0 0 0 0 0
II.1.1.a (1M)  Pamatsumma
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 331 0 0 0 0 0 0 0
II.1.1.b (1M)  Procenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0- 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 9 0 0 0 0 0 0 0
II.1.2 (1M)  Ieplūde (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.2.a (1M)  Pamatsumma
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.2.b (1M)  Procenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.2 (1M)  Ārpusbiržas nākotnes līgumu un biržā tirgoto nākotnes līgumu, kas saistīti ar iekšzemes valūtas pirkšanu/pārdošanu, kopējās īsās un garās pozīcijas (t.sk. valūtas mijmaiņas līgumu otrais solis – ārpusbiržas nākotnes darījumi)
- 792 0- 1 553 0- 1 777 0- 1 920 0- 1 588 0- 1 492 0- 1 441 0- 1 468 0- 1 322 0- 642 0- 1 480 0- 1 514 0- 1 399 0- 1 558 0- 1 553 0- 1 307 0- 1 265 0- 1 409 0- 1 610 0- 1 602 0- 1 552
II.2.a (1M)  Īsās pozīcijas (-)
- 1 866 0- 1 588 0- 1 868 0- 2 042 0- 1 604 0- 1 743 0- 1 494 0- 1 475 0- 1 331 0- 1 564 0- 1 507 0- 1 517 0- 1 402 0- 1 825 0- 1 630 0- 1 343 0- 1 723 0- 1 441 0- 1 623 0- 1 637 0- 1 613
II.2.b (1M)  Garās pozīcijas (+)
1 075 0 35 0 91 0 123 0 16 0 251 0 54 0 7 0 9 0 922 0 27 0 3 0 3 0 267 0 76 0 36 0 458 0 33 0 13 0 34 0 61
II.3 (1M)  Citi
- 1 728 0- 1 815 0- 1 728 0- 1 706 0- 1 708 0- 1 733 0- 1 793 0- 1 848 0- 1 899 0- 1 932 0- 1 845 0- 1 837 0- 1 891 0- 1 921 0- 1 976 0- 1 939 0- 1 820 0- 1 855 0- 1 826 0- 1 795 0- 1 792
II.3.1 (1M)  Aizplūde, kas saistīta ar repo darījumiem (-)
- 1 728 0- 1 815 0- 1 728 0- 1 706 0- 1 708 0- 1 733 0- 1 793 0- 1 848 0- 1 899 0- 1 932 0- 1 845 0- 1 837 0- 1 891 0- 1 921 0- 1 976 0- 1 939 0- 1 820 0- 1 855 0- 1 826 0- 1 795 0- 1 792
II.3.2 (1M)  Ieplūde, kas saistīta ar reverse repo darījumiem (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.3 (1M)  Tirdzniecības kredīti (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.4 (1M)  Tirdzniecības kredīti (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.5 (1M)  Citi parādi kreditoriem (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.6 (1M)  Citi debitoru parādi (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1 (1-3M)  Aizdevumi, vērtspapīri un noguldījumi ārvalstu valūtā
0 0 0 0 0- 10 0- 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 9 0- 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 351 0- 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.1 (1-3M)  Aizplūde (-)
0 0 0 0 0- 10 0- 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 9 0- 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 351 0- 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.1.a (1-3M)  Pamatsumma
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 342 0- 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.1.b (1-3M)  Procenti
0 0 0 0 0- 10 0- 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 9 0- 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 9 0- 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.2 (1-3M)  Ieplūde (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.2.a (1-3M)  Pamatsumma
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.2.b (1-3M)  Procenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.2 (1-3M)  Ārpusbiržas nākotnes līgumu un biržā tirgoto nākotnes līgumu, kas saistīti ar iekšzemes valūtas pirkšanu/pārdošanu, kopējās īsās un garās pozīcijas (t.sk. valūtas mijmaiņas līgumu otrais solis – ārpusbiržas nākotnes darījumi)
- 1 258 0- 397 0- 314 0- 202 0- 399 0- 428 0- 295 0- 262 0- 409 0- 1 066 0- 218 0- 201 0- 408 0- 206 0- 204 0- 396 0- 405 0- 410 0- 204 0- 199 0- 411
II.2.a (1-3M)  Īsās pozīcijas (-)
- 1 259 0- 438 0- 358 0- 206 0- 403 0- 428 0- 296 0- 302 0- 451 0- 1 085 0- 218 0- 363 0- 572 0- 206 0- 204 0- 400 0- 405 0- 410 0- 204 0- 200 0- 412
II.2.b (1-3M)  Garās pozīcijas (+)
1 0 41 0 44 0 3 0 5 0 0 0 1 0 40 0 42 0 19 0 0 0 162 0 164 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3 (1-3M)  Citi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.1 (1-3M)  Aizplūde, kas saistīta ar repo darījumiem (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.2 (1-3M)  Ieplūde, kas saistīta ar reverse repo darījumiem (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.3 (1-3M)  Tirdzniecības kredīti (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.4 (1-3M)  Tirdzniecības kredīti (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.5 (1-3M)  Citi parādi kreditoriem (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.6 (1-3M)  Citi debitoru parādi (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1 (3M-12M)  Aizdevumi, vērtspapīri un noguldījumi ārvalstu valūtā
0- 20 0- 20 0- 11 0- 10 0- 10 0- 375 0- 360 0- 355 0- 352 0- 352 0- 346 0- 336 0- 340 0- 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.1 (3M-12M)  Aizplūde (-)
0- 20 0- 20 0- 11 0- 10 0- 10 0- 375 0- 360 0- 355 0- 352 0- 352 0- 346 0- 336 0- 340 0- 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.1.a (3M-12M)  Pamatsumma
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 356 0- 342 0- 337 0- 343 0- 343 0- 337 0- 328 0- 331 0- 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.1.b (3M-12M)  Procenti
0- 20 0- 20 0- 10 0- 10 0- 10 0- 19 0- 18 0- 18 0- 9 0- 9 0- 9 0- 9 0- 9 0- 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.2 (3M-12M)  Ieplūde (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.2.a (3M-12M)  Pamatsumma
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.2.b (3M-12M)  Procenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.2 (3M-12M)  Ārpusbiržas nākotnes līgumu un biržā tirgoto nākotnes līgumu, kas saistīti ar iekšzemes valūtas pirkšanu/pārdošanu, kopējās īsās un garās pozīcijas (t.sk. valūtas mijmaiņas līgumu otrais solis – ārpusbiržas nākotnes darījumi)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.2.a (3M-12M)  Īsās pozīcijas (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.2.b (3M-12M)  Garās pozīcijas (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3 (3M-12M)  Citi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.1 (3M-12M)  Aizplūde, kas saistīta ar repo darījumiem (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.2 (3M-12M)  Ieplūde, kas saistīta ar reverse repo darījumiem (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.3 (3M-12M)  Tirdzniecības kredīti (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.4 (3M-12M)  Tirdzniecības kredīti (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.5 (3M-12M)  Citi parādi kreditoriem (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.6 (3M-12M)  Citi debitoru parādi (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontakti

Hermanis Djomkins tālr.: 6702 2719 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Rezerves aktīvu sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Latvijas Bankas dati tiek publicēti 5. darba dienā pēc pārskata perioda beigām.

Centrālās valdības dati tiek publicēti 15. darba dienā pēc pārskata perioda beigām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)